TC Gioan Phaolo II

khong bnh luan g

ve bo phim cua Mel Gibson

ve cuoc Thng Kho cua Chua Kito

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC Gioan Phaolo II khong bnh luan g ve bo phim cua Mel Gibson ve cuoc Thng Kho cua Chua Kito.

Tin Vatican (Apic 22/01/2004) - TC Gioan Phaolo II a ch than xem qua phim Cuoc Thng Kho cua Chua Kito do ao dien MEL GIBSON thc hien, nhng a khong a ra bat c li phe bnh nao, khac hoan toan vi ieu a c nhat bao Wall Street Journal pho bien tren mang li Internet ngay 17 thang 12 nam 2004, noi rang TC khen bo phim cua Mel Gibson dien ta ung s viec nh a xay ra. Li nay a c cac nha quang cao phim dung e co vo khan thnh gia xem phim.

Tien s  Joachim Navarro Valls, phat ngon vien cua Toa Thanh, a xac nhan trong mot thong cao nh sau:

Sau khi gap va trao oi vi c Cha Stanislas Dziwisz, th  ky rieng cua TC, toi xac nhan la TC a ch than xem qua cuon phim Cuoc Thng Kho cua Chua Kito. Cuon phim x dung nghe thuat ien anh e dien ta s kien lch s ve cuoc Thng Kho cua Chua Kito da theo nhng ban van Kinh Thanh. Tien S Joachim Navarro-Valls con cho biet them rang TC  khong co thoi quen a ra nhng phan oan  ve cac tac pham nghe thuat.

Ngay 19 thang 12 nam 2003, Hang Tin cua Hoi ong Giam Muc Hoa Ky, CNS, a pho bien li nh chnh cua c Cha Stanislas Dziwizs, xac nhan rang TC a khong noi nhng li: ay la s that nh a xay ra, e phe bnh ve cuon phim.

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page