S  iep cua TC

cho cac ban tre Au Chau

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

S  iep cua TC cho cac ban tre Au Chau.

Tin Roma (31/12/2003) - Trong s iep gi cho Thay Roger Schutz, v sang lap cong oan ai ket Taize, nhan dp cuoc Gap G hang nam cua cac Ban Tre Au Chau ang dien ra tai thanh pho HAMBOURG ben c, TC Gioan Phaolo II a khuyen khch cac ban tre hay du dang nhn en nhng ke b khinh de nhat va b lang quen nhat trong xa hoi. TC a viet nh sau: V giao hoang nay mi goi cac ban tre chung con hay nhn ve ngi anh ch em cua chung con, e nhn nhan ni moi ngi dung mao cua Chua. Mot cai nhn nh the se gop phan tao ra nhng tng quan huynh e va mang en niem tin tng pho thac cho nhng ai thng b khinh th nhat va b bo ri nhat  trong xa hoi. S mang cua chung con he tai trong viec hay lam sao e tat ca moi ngi c ket thanh moi ngay mot hn mot cong oan nhng anh ch em, trong o moi ngi se c nhn nhan, khong phai v nhng g ho co, nhng v  ieu ho la. c g chung con luon co the nhn ve chnh mnh cung nh nhn ve anh ch em xung quanh vi cai nhn cua Chua Giesu ve moi ngi, mot cai nhn du dang, nhan t va tha th, mot cai nhn nang day anh ch em tren con ng s song, va m ra mot tng lai ay hy vong.

S iep cua TC c phan phat cho tat ca cac ban tre tham d Cuoc Hop Ban lan th 26 cua cac Ban Tre Au Chau, t ngay 29 thang 12 nam 2003 cho en mung 2 thang gieng nam 2004. Ngay hop ban Gii Tre Au Chau a c cong oan ai ket Taize to chc lan au tien vao nam 1978, tai Thu o Paris.

 

(ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page