Ton giao va dan chu

co the hoa tron nhau

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ton giao va dan chu co the hoa tron nhau.

Tay Ban Nha (Madrid) (Zenit 12/12/2003) - Co hai t tng khong thuyet phuc c giao s Joseph Weiler, mot tn hu Do Thai Giao, rang: ton giao la moi e doa cho dan chu, va tnh the tuc (laicism) va trung lap (neutrality) la hai quan iem tng ng  vi nhau.

Giao s Joseph Weiler, ngi My, la mot chuyen gia ve luat. Ong a bay to quan iem noi tren trong buoi hop bao ra sach mi cua ong mang ta e: "Mot Au Chau kito giao". La chuyen gia ve luat hien phap cua Au Chau, giao s Weiler a bao ve va ung ho e ngh nen e cap en di san kito giao trong ban d thao hien phap tng lai cua Lien Hiep Au Chau. Giao s Weiler cho rang mo hnh dan chu tai Hoa Ky, coi ton giao la lanh vc rieng t cua ca nhan, la mo hnh khong phu hp vi hoan canh cua Au Chau. Ong giai thch nh sau: Mo hnh cua Hoa Ky nh co y noi la neu ban theo ng loi dan chu, ton giao phai la chuyen cua rieng ca nhan. Phai chang nc an Mach, quoc gia co hien phap tha nhan tin lanh Luther la giao hoi chnh thc, th c coi la t dan chu hn Hoa Ky hay sao? Theo giao s Weiler, ieu thiet yeu la nen xoa bo quan iem cho rang ton giao va dan chu la hai ke thu vi nhau. Cac nha lanh ao Au Chau can xac tn la khong co s mau thuan gia ton giao va dan chu. Dan chu khong nen e ngai ton giao va ngc lai, ton giao cung khong nen e ngai dan chu.

 

(Viet Hung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page