oi thoai Cong giao Hoi giao

la ieu hu ch va ung luc

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

oi thoai Cong giao Hoi giao la ieu hu ch va ung luc.

Vatican  (Zenit 9/12/2003) - oi thoai gia Cong Giao va Hoi Giao khong ch la ieu kha thi nhng con la can thiet na.

o la li phat bieu cua c Tong Giam Muc Michael Fitzgerald, chu tch Hoi ong Toa Thanh ve oi Thoai Lien Ton, sau hoi ngh chuyen e vi oan ai bieu Hoi Giao Iran,  dien ra t ngay 29 thang 11 en ngay 2 thang 12 nam 2003. Trong thong cao cong bo vao hom th Ba (9/12/2003), c Tong Giam Muc Fitzgerald a giai thch ve chu e cua hoi ngh "Chan Ly, Cong Ly, Tnh Yeu va T Do: Nhng Cot Tru cua Hoa Bnh" qua nhng li nh sau: "Hoi ngh va qua a thao luan bon cot tru nay cua hoa bnh theo cai nhn cua Cong Giao va Hoi Giao. Hoi ngh nay c cam nghiem nh la mot cuoc oi thoai ci m, trong tinh than ton trong va hieu qua. ieu nay lam cho cac tham d vien c cung co trong tin tng ve tnh cach hu ch va ung thi iem cua viec cai thien moi quan he gia hai ton giao, va tin tng vao s ong gop hu hieu cua cong cuoc oi thoai nay vao viec xay dng hoa bnh tren the gii".

Thong cao cua Hoi ong Toa Thanh ve oi Thoai Lien Ton cung loan bao s san sang cua Toa Thanh va cua phai oan ai dien Hoi Giao Iran e nghien cu cac hnh thc hp tac kha thi, va tan dung moi kha nang can thiet cho cuoc hop lan ti tai thu o Tehran. TC Gioan Phaolo II a neu bat tam quan trong cua cong cuoc oi thoai lien ton khi ngai tiep phai oan ai dien Hoi Giao Iran qua nhng li nh sau: Ngay nay, co mot nhu cau cap thiet e oi thoai, cam thong va hp tac gia cac ton giao ln cua the gii, ac biet la gia Kito Giao va Hoi Giao. Trong thc te, cac ton giao c mi goi e xay nhng chiec cau noi gia cac ca nhan, cac nen van hoa; Cac ton giao c mi goi tr nen dau hieu cua hy vong cho nhan loai.

 

(Viet Hung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page