Dan chu ma khong da tren

nhng gia tr tinh than

th se a ti oc tai chuyen che

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Dan chu ma khong da tren nhng gia tr tinh than, th se a ti oc tai chuyen che.

Vatican  (Zenit 9/12/2003) - Trong buoi tiep kien tan ai s Paraguay en trnh th uy nhiem vao hom th Ba (9/12/2003), TC Gioan Phaolo II ghi nhan rang giao duc toan dien la cha khoa cho s phat trien cua quoc gia nay. Ngai cung keu goi nen co nhng sang kien e cai thien ve mat y te, gia c va ieu kien sinh song cua gii lao ong.

Tan ai s Paraguay canh Toa Thanh la ong Marcos Martinez Mendieta. c Gioan Phaolo II giai thch rang muc tieu s phat trien cua Paraguay la lam sao e viec huan luyen toan dien con ngi nam trong tam vi cua ngi dan, chuan b cho cac the he mi biet am nhan trach nhiem cua ho trong t cach la nhng cong dan co kha nang ong gop cho s phat trien cua quoc gia, tch cc hoat ong v li ch chung. e at ti muc tieu nay, can phai quan tam ac biet ti viec thang tien qua giao duc cac gia tr nh that tha, can kiem, trach nhiem oi vi li ch chung, oan ket, tinh than hy sinh, kha nang oi thoai va tham d vao i song xa hoi moi cap o. ay la nhng gia tr am bao cho s phat trien cua toan the cong ong quoc gia.

TC noi tiep trong bai dien van cua ngai nh sau: Mot nen dan chu c duy tr vng vang hay b suy sup, tuy thuoc vao cong tac bao ve cac gia tr tinh than ma nen dan chu nay muon the hien va thang tien. Nh lch s a chng minh, mot nen dan chu khong da tren cac gia tr tinh than, th se de dang tr thanh mot the che oc tai cong khai hay tiem an... S phat trien cua Urugay oi hoi nhng sang kien thc s giup thang tien pham chat i song cua moi cong dan, vi s quan tam ac biet trong cac lanh vc nh y te, gia c va hoan canh cua gii lao ong. Theo nien giam cua Giao hoi Cong giao, Paraguay co hn 6 trieu dan, vi 85% la ngi cong giao. Giao hoi Cong giao Paraguay co tong cong 21 v Giam Muc, 355 linh muc trieu, 442 linh muc dong, 56 thay sau vnh vien, 358 nam tu s, 4,959 n tu; va 39,107 giao ly vien.

 

(Viet Hung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page