3 ly do tai sao

ngi tre s nhan n goi

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

3 ly do tai sao ngi tre s nhan n goi.

Vatican (Zenit 9/12/2003) - Trong dp tiep kien mot nhom cac Giam Muc Phap ve tham Toa Thanh  theo luat nh --- (ad limina) --- vao hom th Sau  (5/12/2003), TC Gioan Phaolo a neu ra 3 ly do tai sao nhng ban tre kho co the nhan lay n goi linh muc, o la:

(1) s dan than, (2) khong hieu ro tha tac vu linh muc la g; va (3) thieu quan he bang hu vi c Kito.

c Gioan Phaolo II giai thch tng ly do ngai a ra nh sau:

(1) Kho khan au tien cua cac ban tre la s s dan than dai lau, ho s nhng rui ro ng trc mot tng lai vo nh, ho song trong the gii thay oi vi nhng c muon phu du, gan lien vi nhng thoa man chong qua. ieu nay chac chan la mot ngan tr cho cac ban tre muon dang hien mnh cho n goi linh muc. Tr ngai nay ch co the vt qua c bang cach giup cho cac ban tre tin tng nhieu hn,  trong vien tng cua niem hy vong kito. Ve iem nay, cong tac giao duc ong vai tro quan trong. Trc het la giao duc trong gia nh va trng hoc, c hoan tat qua cac chng trnh muc vu khac nhau cho gii tre.

(2) Sang ly do th hai TC a noi nh sau: Kho khan th hai e cac ban tre bc vao chung vien la chnh tha tac vu linh muc. T nhieu the he qua, tha tac vu linh muc a tien hoa nhieu trong hnh thc, oi luc,  long tin cua chnh cac linh muc ve can cc cua ho cung b giao ong manh. Trong thc te, trc mat cua cong chung, tha tac vu linh muc a b giam gia tr. Ngay nay, hnh thc cua tha tac vu nay van cha c ro rang, kho nhan ra, va thieu on nh. V the ieu can thiet la phai ho tr cho tha tac vu linh muc nay co mot cho ng tron ven trong giao hoi, trong tinh than hiep thong, trong s  ton trong nhng khac biet va vai tro bo tuc cua giao dan.

(3) Ly do th ba, --- va co le la ly do c ban nhat ---  co lien he en moi tng quan cua cac ban tre vi Thien Chua. TC giai thch tiep nh sau: S hieu biet cua ngi tre ve c Kito thng khi la nong can va tng oi, trc nhieu e ngh khac nhau cho nep song ton giao cua ho. Trong khi o, th ung ra c muon tr thanh linh muc can phai c nuoi dng t moi quan he mat thiet vi Thien Chua, qua oi thoai thc s gia ngi  tre va Thien Chua, va nhat la qua c muon c song ket hiep vi Ngai. D nhien, tat ca nhng g co the nuoi dng ni tre em va cac ban tre e ho kham pha ra c chnh Chua Giesu va muon co quan he chat che vi ngai, c the hien qua i song b tch, cau nguyen va phuc vu cho ngi anh em, eu la bo ch e lam thc tnh n goi.

 

(Viet Hung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page