Ngi hanh hng c khuyen khch

vieng Thanh a vao dp le Giang Sinh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ngi hanh hng c khuyen khch vieng Thanh a vao dp le Giang Sinh.

Jerusalem (Zenit 4/12/2003) - Dong Phanxico quan thu Thanh a a gop tieng vi th trng thanh Bethlehem e keu goi ngi hanh hng en vieng tham Thanh a vao dp le Giang Sinh.

Li keu goi nay nam trong thong cao ma Linh muc Ibrahim Faltas, thuoc dong Phanxico quan thu Thanh a, va ba Hanna Nasser, th trng Bethlehem, gi ti hang thong tan Fides cua bo Truyen Giao. Thong cao co li keu goi nh sau: "Xin qu v hay xam chiem (invade) Thanh a vai ngay trong dp le Giang Sinh. Va hay e qu v cam nghiem c s iep cua nen van hoa va nhan ban cua Thanh a. Qua cach nay, qu v se lam mot ong gop cu the va xay dng cho hoa bnh, co gia tr hn ca ngan li noi. Qu v se co c hoi e bay to tnh oan ket vi nhng ngi ang trong hoan canh kho khan va mang en cho ho niem hy vong. Vi s hien dien cua qu v trong t cach la du khach hay ngi hanh hng, qu v se khong gap bat c nguy hiem nao ma con ong gop nhieu e van hoi cuoc song bnh thng cua vung Thanh a".

Nganh du lch tai Thanh a va i song ngi dan tai ay b anh hng nang ne trong vong 3 nam va qua do nhng xung ot gia Palestine va Do Thai.

 

(Viet Hung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page