Tong thong Mehico ha cho ieu tra

ve nhng li cao buoc nham vao

c hong y Juan Sandoval Iniguez

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tong thong Mehico ha cho ieu tra ve nhng li cao buoc nham vao c hong y Juan Sandoval Iniguez.

Thanh pho Mehico [Zenit 23/09/2003] - Tong thong Mehico, ong Vicente Fox, ha se cho ieu tra ve nhng li cao buoc nham vao c hong y Juan Sandoval Iniguez, tong giam muc Guadalajara. c biet, gan ay, nhieu ngi to cao rang  v hong y nay a co nhng hanh vi ra tien.

Hom Chua nht 21/09/2003, c hong y Sandoval a gap g vi tong thong Fox trong nong trai cua ong tai bang Guanajuato. Hai tuan trc o, van phong Bo T Phap a cho biet bo ang tien hanh ieu tra ve c hong y.

Trong mot tuyen ngon c a ra sau khi gap g vi tong thong, c hong y Sandoval noi rang tong thong ha se ay manh cuoc ieu tra cho ti cung.

Tong thong Vicente khang nh rang cuoc ieu tra can phai tuan thu luat phap va khong thien v oi vi bat c ngi nao.

Trong mot cuoc hop bao, c hong y Norberto Rivera, tong giam muc thanh pho Mehico noi rang tat ca cac c giam muc eu tin rang c hong y Sandoval hoan toan vo toi. Ngai yeu cau luat phap phai c tuan thu trong moi thu tuc.

 

(Chu Van)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page