Cac c giam muc Anh

thuc giuc chnh phu nc nay

ung ho ngh quyet cam san sinh con ngi

theo phng phap vo tnh

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cac c giam muc Anh thuc giuc chnh phu nc nay ung ho ngh quyet cam san sinh con ngi theo phng phap vo tnh.

London [Zenit 23/09/2003] - Cac c giam muc Anh thuc giuc chnh phu nc nay ung ho ngh quyet cua Lien hiep Quoc nham ngan cam viec san sinh con ngi theo phng phap vo tnh.

Vao gia luc Lien Hiep Quoc ang chuan b e thao luan ve mot loat ngh quyet lien quan en van e san sinh con ngi theo phng phap vo tnh, c cha Peter Smith, tong giam muc Cardiff, kiem chu tch Uy ban giam muc ve Trach nhiem Kito va Cong Dan, a gi th cho thu tng Tony Blair e bay to nhng quan tam cua Giao hoi.

Trong la th gi thu tng, c cha Smith noi rang viec chnh phu Anh phan biet gia muc ch sinh san va muc ch tr lieu cua viec san sinh theo phng phap vo tnh a b nhieu nc phe phan. Theo c cha chu tch Uy Ban giam muc ve Trach Nhiem Kito va Cong dan, du xet theo muc ch nao i na, san sinh nhng s song mi bang phng phap vo tnh e roi sau o huy bo chung la mot viec lam vo luan.

Cho ti nay, chnh phu Anh van tiep tuc ung ho viec san sinh cac phoi thai theo phng phap vo tnh vi muc ch nghien cu va cha tr cac chng benh nan y.

Sau mot cuoc gap g vi Bo Trng Y te Anh e yeu cau chnh phu Anh ung ho viec ngan cam moi hnh thc san sinh theo phng phap vo tnh, c cha Smith tuyen bo nh sau: Cho phep san sinh con ngi theo phng phap vo tnh la tach biet s song khoi tnh yeu va la mot bc nghiem trong tien ti cho xem s song con ngi ch nh mot san pham co the at n mua hn la mot gia tr can phai c ton trong.

 

(Chu Van)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page