Toa Thanh keu goi

huy bo vu kh nguyen t

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Toa Thanh keu goi huy bo vu kh nguyen t.

Vienna [Zenit 22/09/2003] - Toa Thanh noi rang cac cuoc thanh tra vu kh hat nhan la can thiet, nhng phng the tot nht van la loai tr s e doa cua nhng vu kh nh the bang viec huy bo hoan toan cac vu kh ay.

Phat bieu tai Hoi Ngh ve Nguyen T Nang hoi tuan trc, c ong Leo Boccardi, quan sat vien thng trc cua Toa Thanh tai Van Phong cua Lien Hiep Quoc va cac To Chc ac nhiem tai Vienna, Ao Quoc, a ca ngi no lc cua cac thanh tra vien cua Lien Hiep Quoc trong viec theo doi cac vu kh hat nhan. Ngai noi rang nhng cuoc thanh tra qui mo quoc te va khong thien v la ieu quan trong, bi v nhng hoat ong nh the co the tao ra s tn nhiem va nhng ket qua tot ep. Tuy nhien, e lam cho the gii tr thanh mot ni an toan hn, thanh tra vu kh hat nhan thoi cha u, ma con can phai ay manh tien trnh loai bo cac vu kh hat nhan.

Nhac en y ngha cua khau hieu c chon cho Hoi Ngh la nhng nguyen t v hoa bnh, v ai dien cua toa thanh noi rang can phai tr lai vi gia tr cua luat phap va cac c cau co muc ch cung co luat phap. o la phng cach tot nht e e phong cac cuoc xung ot.

 

(Chu Van)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page