TC Gioan Phaolo II se ky ban hanh

Tong Huan Hau Thng Hoi ong Giam Muc

ve Tha Tac vu Giam Muc

vao ngay 16 thang 10 nam 2003

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC Gioan Phaolo II se ky ban hanh Tong Huan Hau Thng Hoi ong Giam Muc ve Tha Tac vu Giam Muc vao ngay 16 thang 10 nam 2003.

Tin Vatican (VIS 18/09/2003) - Sang th Nam 18 thang 9 nam 2003, tai Castel Gandolfo, TC Gioan Phaolo II a tiep kien  cac giam muc tham d vien khoa hoc ac biet, c Bo Giam Muc to chc cho cac giam muc mi c thu phong trong vong 5 nam qua.

TC chia se vi cac giam muc tham d vien rang s mang muc vu a c trao pho cho cac ngai la s mang ay hng khi, nhng cung rat cam go trong hoan canh xa hoi ngay nay, xet v nhng nhng van e va nhng ieu map m va v s kien nhieu ngi kito xem ra nh b lac hng va mat i niem hy vong.

V the, TC noi: chung ta, nhng v chu chan, c mi goi rao giang Tin Mng va lam chng cho niem hy vong, vi oi mat hng ve Thap Gia Chua, ve mau nhiem cua s chien thang va sc phong phu cua Chua Kito chu ong inh.

TC cung nhac lai rang Khoa Hop Thng Hoi ong Giam Muc nam 2001, a nhac en moi tng quan gia tac vu giam muc va niem hy vong. TC cung cho biet la vao ngay 16 thang 10 nam 2003, nhan dp mng 25 nam giao hoang, TC se  an ky Tong Huan Hau Thng Hoi ong Giam Muc ve Giam Muc. Nhan manh tha tac vu giam muc la mot tha tac vu  oi buoc song thanh thien, TC cau chuc cho cac giam muc tham d vien  tr nen hnh anh song ong va hu hnh cua Chua Kito ang Chan Chien Nhan Lanh. Hay tnh thc canh chng oan chien. Hay yeu men giao hoi hn chnh mang song mnh! Hay song trong giao hoi va cho giao hoi. Hay dan than tron ven cho cong viec muc vu. Cong viec tong o cua chung ta can phat xuat t i song noi tam. Hay la nhng con ngi cua cau nguyen. Vi gng tot cua mnh, anh em chng to cho thay tnh cach u tien cua i song thieng lieng, ngha la tnh cach u tien cua an sung, linh hon cua moi cong viec tong o. TC cung a khong quen khuyen khch cac giam muc hay cham soc cho nhng cong tac vien gan nhat cua mnh la cac linh muc, va can co chng trnh muc vu n goi xng hp vao khi au ngan nam mi. TC qua quyet nh sau: n goi linh muc va song i tan hien la hong an en t Thien Chua ma chung ta can khan thiet cau xin. Nhng nhng n goi o cung la hoa trai cua gia nh song ao va lanh manh cung nh cua cong oan giao hoi trong o hnh anh linh muc c anh gia cao va quy trong. c chi viec tuyen chon cac nha giao duc trong chung vien c thc hien cach than trong nhat co the, bi v ch chng ta ca nhan cua mot cuoc song quang ai va vui ti mi co the hng dan cac tam hon tre cua ngay hom nay.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page