c giam muc Hongkong noi rang

chnh phu a nhan ra

nhng moi nguy hiem cua ao luat ve an ninh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

c giam muc Hongkong noi rang chnh phu a nhan ra nhng moi nguy hiem cua ao luat ve an ninh.

Hongkong [CNS 16/09/2003] - c Cha Giuse Tran Nhat Quan (Joseph Zen Ze Kiun), giam muc Hongkong noi rang vi viec rut lai D Luat ve an ninh quoc gia, chnh phu a nhan thc c rang ay la mot ao luat ma ngi dan Hongkong khong the nao chap nhan c.

Trong mot tuyen ngon c cong bo hom 5/09/2003, toan quyen ong Kien Hoa a tuyen bo rut lai ao luat ve an ninh quoc gia. Nhan nh ve quyet nh nay, c Cha Tran Nhat Quan (Zen Ze Kiun) noi rang  ong ong Kien Hoa a nhan ra nhng nguy hiem cua ao luat nay.

Trong mot tuyen ngon c a ra hom 14/09/2003, c gam muc Hongkong a len tieng phe bnh d luat ve an ninh quoc gia. D luat nay da tren ieu 23 cua Luat Can Ban, von la mot tieu hien phap danh cho Hongkong ke t khi cu thuoc a nay c Anh Quoc trao tra lai cho Trung Quoc ngay 1/07/1997. Theo ieu 23 cua Luat Can Ban, chnh phu Hongkong phai ban hanh nhng ieu luat cam bat c hanh ong phan quoc, phan ong nao chong chnh phu Trung Quoc hoac an cap tai lieu mat quoc gia. ieu 23 nay cung cam cac to chc chnh tr ngoai quoc khong c co hoat ong chnh tr tai Hongkong. Ngoai ra, cac to chc chnh tr tai Hongkong cung khong c phep quan he vi nhng to chc chnh tr ngoai quoc.

 

(Chu Van)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page