Toa Thanh van ong Lien hiep Quoc

ngan cam viec san sinh con ngi

theo phng phap vo tnh

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Toa Thanh van ong Lien hiep Quoc ngan cam viec san sinh con ngi theo phng phap vo tnh.

New York [CNS 15/09/2003] - Toa Thanh ang van ong Lien Hiep Quoc ngan cam viec san sinh con ngi theo phng phap vo tnh.

Uy ban soan thao Qui c ve viec san sinh con ngi theo phng phap vo tnh se hop t ngay 29/09/2003 cho en 3/10/2003 va xin ai hoi ong Lien Hiep Quoc phe chuan Qui c hoac thong qua mot vai bien phap co tnh cach phap ly lien quan en van e nay.

a so cac chnh phu tren the gii eu ung ho viec ngan cam hanh ong san sinh con ngi theo phng phap vo tnh. Nhng van e la: lieu luat quoc te co i xa hn na e ngan cam moi hnh thc san sinh theo phng phap vo tnh nh Toa Thanh e ngh khong.

Mot so ngi chu trng rang can phai cho phep san sinh theo phng phap vo tnh e ay manh cac nghien cu y khoa hau cha tr cac benh nan y. Mot so nc nh Phap va c th noi rang can phai ngan cam viec san sinh con ngi theo phng phap vo tnh noi chung a, roi sau o se ban en viec san sinh theo phng phap nay e x dung vao muc ch y khoa.

 

(Chu Van)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page