n goi la van e then chot tai Slovakia

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

n goi la van e then chot tai Slovakia.

Bratislava [Zenit 15/09/2003] - Sau chuyen vieng tham cua c Thanh Cha Gioan Phaolo II tai Slovakia, cac c giam muc Slovakia nhn nhan rang thach o ln nht hien nay cua Giao hoi tai ay la van e n goi.

c ong Marian Gavenda, phat ngon vien cua hoi ong giam muc Slovakia, noi rang qua nhng nam b bach hai di che o cong san, Giao hoi Cong giao tai ay a chng to mot sc song manh liet. Nhng theo ngi phat ngon cua hoi ong giam muc Slovakia, n goi tai ay giam sut theo mot nhp o ang bao ong.

Trong mot s iep gi cho hoi ong giam muc nc nay lien sau khi cham dt chuyen vieng tham, c thanh cha noi rang nhiem vu khan thiet hien nay la phai co vo n goi linh muc va tu s. Theo c thanh cha, tng lai cua Giao hoi tai ay tuy thuoc vao van e n goi.

Trong bon nam va qua, con so n goi giam xuong mot na. Theo c ong Gavenda, co nhieu nguyen nhan dan en viec giam sut n goi, nhng con so sinh giam sut la nguyen nhan chnh. Nhieu trng hoc a phai ong ca v khong co tre con. Ke t thang 11 nam 1989, chnh phu a ra lenh ngng xay cat cac chung c. Nhieu gia nh tre, neu khong c cha me giup , khong the tm ra c mot can ho cho rieng mnh.

Cac phng tien truyen thong cung gop phan vao viec quang ba cho xa hoi tieu thu, ch ky.

e oi pho vi tnh trang nay, Giao hoi e ra chng trnh nang nhng gia nh ong con va phe bnh chnh phu v hp thc hoa hanh ong pha thai cung nh khong co chng trnh tr giup nhng gia nh tre.

Mac du phai ng au vi nhng van e tren ay, Giao hoi tai Slovakia van co ly do e lac quan, bi v ben trong Giao hoi khong co chia re.

Ke t khi che o cong san sup o, khoang 300 nha th va trung tam giao x a c xay cat. Trong 5 nam va qua, a co 10 trung tam muc vu tai cac ai hoc  c thiet lap. Tai ay, cac sinh vien chuan b on nhan cac b tch va gii tre co gang trnh bay niem tin cua mnh cho cac ban hoc.

 

(Chu Van)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page