Tng thuat chuyen vieng tham

cua TC Gioan Phaolo II tai Slovakia

Ngay 11/09/2003 TC en thu o Bratislava

 

TC oc bai dien van tai phi trng Bratislava, Slovakia

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tng thuat chuyen vieng tham cua TC Gioan Phaolo II tai Slovakia: Ngay 11/09/2003, TC en thu o Bratislava.

(Radio Veritas Asia - 12/09/2003) - Luc 9.30 phut sang th Nam, 11 thang 9 nam 2003 (gi Roma va gi Slovakia, tc khoang 14.30 chieu th Nam 11/09/2003 gi Viet Nam), TC len ng thc hien chuyen vieng tham quoc te lan th 102, tai cong hoa Slovakia. Sau 1 gi 40 phut bay, TC Gioan Phaolo II  en thu o Bratislava, chang au tien cua chuyen vieng tham 4 ngay tai Slovakia, ma cao iem la thanh le phong chan phc cho hai v t  ao di thi cong san, vao chua nhat 14 thang 9 nam 2003.

Vi dan so gan na trieu (428,672), thu o Bratislava nam ben b song Danube. Trc ay, Slovakia la phan at ket thanh cong hoa Tiep Khac; nhng vao nam 1993, th cong hoa Tiep Khac chia ra lam hai: cong hoa Tcheque va Cong Hoa Slovakia. T o Bratislava tr thanh thu o cua cong hoa Slovakia. Ra on TC tai phi trng, gom co  cac v lanh ao chnh phu, nhng v lanh ao giao hoi, nhng ai dien cac cong oan thieu so va nhng ai dien cho cac ton giao khac. Ra khoi may bay, TC ngoi tren chiec xe lan, va  c thang may a ca ngi lan xe lan t ca may bay xuong mat at. TC trong co ve met moi.

Trong bai dien van chao mng TC, Tong thong cong Hoa Slovakia goi TC la v co  uy tn  tren the gii, va mang s iep hy vong en cho dan toc  Slovakia. Ong noi:

c Thanh Cha en tham chung toi lan nay khong phai la lan au tien. Niem vui cua chung toi v chuyen vieng tham lan th ba nay, lai tr thanh to ln hn na, xet v chuyen vieng tham nay c thc hien trong thi gian ky niem 25 nam giao hoang cua ngai. Ca hai chuyen vieng tham trc cua TC  a e lai trong tam hon chung toi nhng dau vet sau xa. Toi xin cam n Ngai v a en tham lan na, e mang s iep hy vong en cho nhng con ngi sinh song ni phan at nay, nam di chan ngon nui Tatra, mot at nc gan gui vi ngai va c ngai biet en that nhieu. Lan nay ngai en tham, e nuoi dng niem hy vong trong con tim chung toi, nuoi dng tnh thng, s khiem ton, nhng gia tr ma ngai tuyen xng va thc hien trong tron ca cuoc i. Tha c Thanh Cha, at nc Slovakia, va toan the gii  eu co long ton trong ngai. Chung toi mo men ngai v co gang khong met moi, e pho bien hoa bnh va tnh thng tren toan the gii. Ngai a ch ro nhng nen tang trong viec co vo pham gia con ngi va trong viec phan phoi cong bang cac tai nguyen. c Thanh Cha nhn tng lai at nc chung toi, c xay dng bi long thong hoi t nhng sai lam va nhng lac loi, bi s tha th va cam thong lan nhau. Nhng lap trng ro rang cua TC la thach thc to ln vao luc bat au Ngan Nam Kito th ba, ung nh c trnh bay trong bc Tong Th cua ngai Khi au ngan nam mi. Vi cam thong, chung toi on nhan nhng li mi ay ngai gi en cac c  che  au chau  cung nh  en tng quoc gia thanh vien. Chung toi chap nhan niem xac tn cua TC rang nhng gia tr luan ly va dan s phai ket thanh nen tang cho to chc cua moi xa hoi. c Thanh Cha c the gii nhn en nh la tham quyen luan ly  keu goi nhng nha chnh tr hay thi hanh tnh lien i va bao am mot cuoc song xng ang cho tat ca moi ngi. Trong the gii hien nay, con ng xay dng con dai. Dan Toc tai at Nc Slovakia, --- vi hai ac iem la s khiem ton va tinh than hieu khach, --- tiep on TC nh la ke mang en c Tin, tnh yeu thng va niem hy vong. Chung toi tiep on ngai vi oi tay rong m, nh xa kia a tiep on hai thanh Cyrillo va Metodio ma ngai a at lam Thanh Quan Thay cua Au Chau. Tha TC, xin knh chao ngai en tham Slovakia!

Trong bai ap t, TC ch oc nhng li m au va phan ket  cua bai dien van au tien cua ngai. Ngi  phat ngon cua Toa Thanh, tien s Navarro Valls, giai thch sau o cho cac ky gia biet rang, mac du TC muon oc tron bai dien van, nhng neu co the  lam nhe bt i nhng co gang ngai t met hn, th toi ngh  la nen lam nh vay. Nhng phan con lai cua bai dien van th do mot linh muc oc thay. That ra, ay khong phai la lan au tien TC khong ch than oc tron ca bai dien van. Nhng  ay la lan au tien, TC khong oc c tron bai dien van  trong nghi thc  on tiep ngai en tham.

Sau ay chung ta hay theo doi vai oan trch chnh t bai dien van au tien cua TC tai Phi Trng Thu o Bratislava.

Tha ngai Tong Thong, tha  Quy v, Ch Huynh ang knh trong hang giam muc,

Va Anh ch em rat than men,

Toi cam ta Thien Chua v a cho phep toi at chan lan th ba len manh at Cong Hoa  Slovakia ang men yeu! Toi en nh la ngi hanh hng cua Tin Mng, e mang en cho tat ca li chao cua bnh an va hy vong. Toi xin bay to long ton trong oi vi ngai tong thong cua cong hoa Slovakia, toi xin cam n ngai v nhng li tot ep e on tiep toi nhan danh tat ca moi ngi dan sinh song tai at nc nay. Cung vi ngai, toi xin chao cac Tham Quyen dan s va quan s,  vi long biet n v s  dan than to chc chuyen tong du nay.

Toi om hon nhng anh em giam muc cua toi, cung vi c Cha Frantisek Tondra, giam muc Spisss, chu tch Hoi ong Giam Muc Slovakia, va c Hong Y ang knh Jan Chryzostom Korec, giam muc Nitra. Toi xin gi li  chao tham than tnh trong Chua, en tat ca moi ngi nam n sinh song, lam viec, au kho va hy vong tai at nc Slovakia nay, va toi khan xin Thien Chua toi cao chuc lanh cho tng ngi.

Lch s dan s va ton giao cua Slovakia a c viet len vi s ong gop cua nhng chng  nhan anh hung va nang ong cua Tin Mng. Toi muon noi len long kham phuc oi vi tat ca moi ngi. Toi ngh  en  hai thanh anh em noi tieng que thanh Thesssalonica, tc hai thanh Cyrillo va Metodio, tong o cua ngi Slavo; nhng toi cung con  ngh  en nhng v ay t Chua a quang ai phuc vu Thien Chua va con ngi, nhng ke a doi sang nhng con ng cua at nc nay, bang nhng nhan c cua ho. Them vao con so cac ngai, gi ay co them c giam muc Vasil Hopko, va n tu Zdenka Schelingova, ma toi se vui mng ghi vao so nhng v Chan Phc vao chua nhat (14/09/2003). Tat ca cac ngai a e lai mot mua gat phong phu ieu tot trong phan gia tai van hoa tai Slovakia. That vay, lch s cua manh at nay co the c nhn xem nh la lch s cua long trung thanh vi Chua Kito va vi giao hoi cua Ngi.

Trong tng lai gan, at nc cua quy v va cua anh ch em, se tr thanh thanh vien tron  ven cua Lien Hiep Au Chau. Anh ch em rat than men, hay mang en cho viec xay dng can cc mi cua Au Chau phan ong gop cua truyen thong kito phong phu cua anh ch em. Anh ch em ng ch bang long vi ch c muon i tm nhng li loc kinh te. That ra, mot s giau co to ln, cung co the khai sinh s ngheo cung to ln. Ch nh viec xay dng, du vi hy sinh va trong nhng kho khan, mot xa hoi biet ton trong s song con ngi trong tat ca moi hnh thc cua no, mot xa hoi biet co vo gia nh nh la ni cua tnh thng ho tng va cua s trng thanh cua con ngi, mot xa hoi biet tm kiem cong ch, va biet  lang nghe nhng oi hoi cua nhng ke yeu uoi hn,  ngi ta mi co c bao am cho mot tng lai c xay tren nhng nen tang vng chac va phong phu nhng ieu tot cho tat ca moi ngi.

Chuyen hanh hng nay cua toi se a toi en tham cac giao phan Bratislava, Trenava, Bankska Bystrica va Ronava. Nhng trong giay phut nay, toi muon om hon, t ra trong tinh than, tat ca moi ngi con cua at nc Slovakia, cung vi nhng ai dien cho nhng nhom thieu so va nhng nhom thuoc cac ton giao khac. Toi muon co the gap va noi chuyen  vi tat ca moi ngi. Muon en tham cac ghia nh, i qua khap neo ng, en trong tat ca moi cong oan can ban cua Quoc Gia ang men nay. Anh ch em rat than men, anh ch em hay biet rang c giao hoang ngh en tng ngi va cau nguyen cho tat ca.

Nguyen xin Thien Chua chuc lanh cho Slovakia va ban cho tat ca anh ch em hoa bnh, s thnh vn va s hoa hp an bnh, trong tnh huynh e, va trong s thong cam lan nhau.

 

Sau nghi thc on tiep tai Phi Trng, TC len xe ve Toa S Than Toa Thanh. Tai ay vao luc 12.30 tra (gi Roma va gi Slovakia), TC tiep tong thong Slovakia, ong Rudolf Schuster, roi sau o TC cung tiep kien rieng tng v, Ong chu tch quoc hoi va Ong Thu Tng chnh phu.

V ly do sc khoe, moi ngay TC ch thc hien mot bien co ma thoi. Trong bon ngay vieng tham, TC luon  ngh em tai Toa S Than Toa Thanh thu o Bratislava. Ban ngay, TC i tham mot a iem, tai nhng giao phan ma hai lan  vieng tham trc ngai cha en tham c.

Van e an ninh cua TC cung c to chc chu ao. Chnh quyen a huy ong khoang 6,000 canh sat va nhan vien an ninh e bao ve cho TC.

Theo lan kiem ke dan so nam 2001, co en 84% cua tong so 5 trieu 4 dan  tin vao Thien Chua; va 70% dan so tuyen bo mnh la ngi cong giao.

Ke t khi Slovakia c thoat ra khoi che o cong san en nay (2003), TC Gioan Phaolo II a to ra quan tam ac biet cham soc muc vu cho Giao Hoi Slovakia. TC a bo nhiem hai v hong y, va tat ca cac giam muc hien nay; nam 1995, TC a nang giao phan Kosice len thanh Tong giao phan; nam 1997, ngai thiet lap phu tong toa Kosice danh cho cac tn hu cong gao theo nghi thc Byzantine, va a nang bac nhieu nha th thanh Vng Cung Thanh ung; nam 1980, TC thiet lap ben Canada mot giao phan tong nhan hai thanh Cyrillo va Metodio, danh cho nhng tn hu Slovak theo nghi thc Byzantine; nam 1997, tai Roma, TC thanh lap Giao Hoang Hoc Vien Slovak hai Thanh Cyryllo va Metodio. Giao Hoi Cong Giao tai Slovakia hien nay co 8 giao phan, vi tong so linh muc la  2,474 v, va 867 ai chung sinh.

 

(ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page