c Thanh Cha Gioan Phaolo II

nhac en tinh than cua cuoc gap g lien ton

cau nguyen cho Hoa bnh tai Assisi hoi nam 1986

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

c Thanh Cha Gioan Phaolo II nhac en tinh than cua cuoc gap g lien ton cau nguyen cho Hoa bnh tai Assisi hoi nam 1986.

Aachen [Avvenire 9/09/2003] - Trong s iep gi cho cac tham d vien cuoc gap g lien ton v hoa bnh tai Aachen, c, c thanh cha Gioan Phaolo II nhac en tinh than cuoc gap g lien ton tai Assisi hoi nam 1986.

Vao gia luc the gii ang chuan b tng niem cuoc khung bo ngay 11/09/2001, c thanh cha noi rang cung vi Trung Tam thng mai the gii, dng nh rat nhieu niem hy vong hoa bnh cung sup o.

Cuoc gap g lien ton c cong ong thanh Egidio to chc tai Aachen, c, ket thuc vao ngay th T 10/09/2003.

Trong s iep gi cac tham d vien, c Thanh Cha viet rang cuoc gap g tai Assisi hoi nam 1986 la mot giac m a thap sang len trong tam hon con ngi nhieu niem hy vong ve hoa bnh. Nhng giac m ay a khong c on nhan. Trai lai, the gii a chon con ng phat trien xay dng tren cac chi tieu ve quan s va quyen li rieng t.

c thanh cha canh cao rang tien trnh hoa bnh se khong dien ra de dang neu the gii van tiep tuc lam ng trc nhng bat cong va mat quan bnh tren mat at. Thng nhng nc ngheo lai la chien trng cua bao ong.

 

(Chu Van)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page