Cac c giam muc Ba lan keu goi

co bien phap chong lai cn khung hoang

kinh te va xa hoi trong nc

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cac c giam muc Ba lan keu goi co bien phap chong lai cn khung hoang kinh te va xa hoi trong nc.

Warsawa [CNS 8/09/2003] - Cac c giam muc Balan keu goi chnh phu nen co nhng bien phap e oi pho vi cn khung hoang kinh te va va xa hoi hien nay.

Trong mot tuyen ngon c cong bo hoi cuoi thang 8 nam 2003, cac c giam muc Balan noi rang nan that nghiep va tnh trang tham nhung tran lan a gay ra nhng cang thang tram trong. Cac ngai keu goi cac nha lanh ao at nc hay at cong ch len tren quyen li ca nhan va phe nhom.

Tuyen ngon c a ra tiep theo nhng vu tai tieng ve tham nhung ni mot so chnh tr gia.

Cac c gam muc Ba lan noi rang Giao hoi san sang giup ngi ngheo, nhng nhan manh rang nhng giai phap kinh te va xa hoi trc tien la trach nhiem cua cac c cau tham quyen cua Nha Nc.

 

(Chu Van)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page