Toa Thanh an hanh tap sach

ve nganh ngoai giao

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Toa Thanh an hanh tap sach ve nganh ngoai giao.

Tin Vatican (Apic 30/06/2003) - Th Hai 30 thang 6 nam 2003,  c TGM Jean Louis Tauran, ngoai trng Toa Thanh, c TGM Renato Martino, Chu Tch Hoi ong Toa Thanh ve Cong ly va Hoa Bnh,  c TGM Andre Dupuis, s  than toa thanh tai Venezuaela, a gii thieu cho gii bao ch tap sach day 800 trang,  co ta e la: Nhng Li ang Gia, do nha xuat ban Vatican an hanh. Tap sach quy gop nhng bai dien van  quan trong do v ai dien Toa Thanh oc trong nhng bien co quoc te, t nam 1970 en nam 2000. Va chnh c TGM Andre Dupuis, la ngi a ng ra su tam nhng bai dien van nay.

oi vi c TGM Tauran, ngoai trng  Toa  Thanh, th tap sach mi nay lam chng cho niem xac tn cua Toa Thanh gia cong ong cac quoc gia. Nhac en viec xa hoi hoa va nhan ban hoa cua cong phap quoc te, c TGM nhan manh rang Toa Thanh khong ngng qua quyet  ban tnh con ngi la chung cho tat ca, va rang nhng gia tr khong c quyet nh bi y kien cua a so, nhng can c xay dng tren s nhn nhan quy nh luan ly khach quan, c khac ghi trong tam hon con ngi, va la iem tham khao cho dan luat.

Tap sach c danh cho cac sinh vien hoc nganh cong phap quoc te,  cho cac v ai s, nhng nha ngoai giao, nhng v  co trach nhiem ve xa hoi, e gi len niem hng khi trong cong viec i tm nhng giai phap hu ly, hoa bnh,  can bang, khong thien v,  va co sc  co vo mot giai phap cho nhng xung ot.

Khi c bao ch hoi ve that bai cua ng loi chnh tr cua Toa Thanh tai Iraq, c TGM Tauran a nhan manh rang: ieu quan trong la c noi len tieng noi cua mnh. Toa Thanh Vatican la mot sc manh tinh than. Neu trong qua kh ngi ta a trach Toa Thanh khong noi, th  lan nay,  trong bien co Iraq, Toa Thanh a noi  tat ca nhng g can phai noi... Toa Thanh khong nham a ra giai phap  cu the, nhng ch nham noi len mot tieng noi khac... Lien quan en van e Trung ong, va Lo Trnh Hoa Bnh, c TGM Tauran ung ho  giai oan mi  nay, --- mac du can than trong va thc te --- vi s cong tac cua cac quoc gia nh Hoa Ky, Palestine, Israel, Nga va Nhat ban, Tuy nhien, c TGM nhan manh en s  co mat can thiet cua lc lng ban, co kha nang lam cho hai ben --- Pakestine va Israel --- thng thuyet va tuan gi nhng g c  cam ket.

Lien quan en viec thay oi v the cua Toa Thanh tai Lien Hiep Quoc, t  vai tro quan sat vien  sang  lam  thanh vien  thong thng  cua Lien Hiep Quoc, c TGM cho biet hien con ang nghien cu ve kha the nay, e biet  them nhng iem li va bat li, truc khi co quyet nh.

 

(TD)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page