Giao Hoi Cong Giao Hong Kong

tr lai sinh hoat bnh thng

sau khi Hong Kong c To chc Y Te The Gii

a ra khoi danh sach

cac quoc gia co benh la SARS

 

Dan chung Hong Kong nhay mng tren ng pho

sau khi c To chc Y Te The Gii

a ra khoi danh sach cac quoc gia co benh la SARS

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giao Hoi Cong Giao Hong Kong tr lai sinh hoat bnh thng sau khi Hong Kong c To chc Y Te The Gii a ra khoi danh sach cac quoc gia co benh la SARS.

Tin Hong Kong (Ucan 25/06/2003) - Sau 20 ngay lien tiep khong co trng hp mi ve chng benh la SARS,  th hom ngay 23 thang 6 nam 2003, To chc Y Te The Gii (WHO: World Health Organization) a chnh thc a Hong Kong ra khoi danh sach cac quoc gia co benh la  Sars. Vi lenh mi tren, Giao Hoi Cong Giao  tai Hong Kong bat au sinh  hoat lai bnh thng; cac tn hu en nha th khong can phai mang khau trang nh trc ay. Ke t khi phat hien benh la Sars tai Hong Hong, th a co 1,755 ngi dan Hong Kong b mac benh Sars, trong so nay a co  296 ngi b thiet mang v chng benh la nay.

 

(TD)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page