TC Gioan Phaolo II an hanh tap sach th ba

ke t ngay c chon

len ke v thanh Phero tai Ngai Toa Roma

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC Gioan Phaolo II sap an hanh tap sach th ba, ke t ngay c chon len ke v thanh Phero tai Ngai Toa Roma.

Tin Vatican (Apic 26/06/2003) - TC Gioan Phaolo II sap an hanh tap sach th ba, ke t khi c chon len ke v thanh Phero tai ngai toa Roma.

Mua he nam nay (2003),  TC  se khong i ngh tren mien Nui pha bac Italia nh moi khi, nhng Ngai se dung thi gian ngh tai Castel Gandolfo, e ket thuc tap sach th ba noi ve kinh nghiem muc vu va nhan ban cua ngai nh la mot giam muc.  Ngi phat ngon cua toa thanh, ong Navarro Valls,  a cho biet nh tren trong mot thong bao hom chieu ngay 25 thang 6 nam 2003,  va cai chnh tin on cho rang trong thi gian ngh he nam nay (2003), TC se qua cuoc giai phau  ni au goi. ay la lan th hai TC khong i ngh he tren mien Nui Bac Italia na.

Trong thi gian qua thi hanh tac vu Phero,  TC Gioan Phaolo II a cho an hanh hai tap sach  va mot tap th:

- Nam 1996, nhan dp ky niem 50 nam thu phong linh muc, TC a viet  va cho in tap sach co ta e la: Hong An va Mau Nhiem, e chia se kinh nghiem thieng lieng cua ngai ve chc  linh muc.

- Roi ngay 6 thang 3 nam 2003, TC a cho xuat ban mot tap th, trnh bay nhng suy t cua ngai ve cac chu e nh cuoc song ben kia cai chet, tng quan gia Thien Chua va con ngi.

- Trc o, vao nam 1994, TC a in tap sach co ta e la: Bc qua ngng ca Hy Vong, trong o TC trnh bay ve c Tin va nhng van e thi s.

Ve tap sach sap an hanh, ngi phat ngon khong cho biet them chi tiet, nhng ngi ta suy oan la vao dp mng 25 nam thi hanh tac vu Phero,  tc vao thang 10 nam 2003,  TC se cho an hanh tap sach th ba nh va noi tren.

Nh vay, neu tnh luon tap sach th ba, sap c in, th trong suot 25 nam thi hanh tha tac vu Phero, TC  an hanh ba cuon sach va mot tap th.

Vao ngay 10 thang 7 nam 2003, TC se ra c ngu tai Nha Ngh Mat Castel Gandolfo, cach Roma khoang 30 cay so ve hng nam, va se lu lai tai ay cho en ngay 11 thang 9 nam 2003, la ngay TC  i tham cong hoa Slovaqui. Hien nay, chuyen vieng tham tuy a c d tru vao thang 8 nam 2003 tai Mongolia,  nhng cho en gi phut nay  cha c quyet nh dt khoat.

 

(TD)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page