TC Gioan Phaolo II tiep kien

cac v chu tch Uy Ban Giam Muc

ac trach ve gia nh

cua cac Hoi ong Giam Muc Au Chau

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC Gioan Phaolo II tiep kien cac v chu tch Uy Ban Giam Muc ac trach ve gia nh cua cac Hoi ong Giam Muc Au Chau.

Tin Vatican (Apic 13/06/2003) - Sang th Sau, 13 thang 6 nam 2003, TC Gioan Phaolo II a tiep cac v chu tch Uy Ban Giam Muc ve Gia nh cua Cac Hoi ong Giam Muc Au Chau, va a lu  y rang gia nh  ngay nay ang lam no le cho tam thc hng thu va duy vat. Can cc ch thc cua gia nh ang b ham doa bi nhng trao lu  ha gia con ngi, va do o nhng the he tng lai phai tra gia nang ne,  phai ganh chu nhng hau qua tieu cc cua mot nep song khong xng ang vi pham v con ngi.

TC qua quyet them nh sau: Tai Au Chau hien nay, gia nh ang b lung lai, va ang phat sinh nhng khuynh hng, khong nhng khong gop phan bao ve gia nh, ma con lam cho s hiep nhat cua gia nh tr nen kho khan hn.

Tuy nhien, TC  cung e cao nhng gia nh kito ang song chng ta tot ep trong giao hoi cung nh trong xa hoi; o la nhng gia nh song s trao hien cho nhau trong tnh thng hon nhan va gia nh, vt qua c nhng kho khan va nhng nghch canh. Nhng gia nh nay biet phan ng chong lai mot th van hoa hng thu va duy vat, va biet oan ket lai vi nhau, e trnh bay mot giai ap ay hy vong.

TC cung lu y  rang Toa Thanh a cong bo "Hien Chng Gia nh" vao nam 1983 (cach ay 20 nam), va c mong sao cho Van Kien quan trong nay luon la mot nang hu hieu cho nhng v co trach nhiem trong sinh hoat chnh tr va xa hoi, ngo hau co the a ra mot  ung loi  bao ve gia nh va co vo mot nen van hoa s song.

 

(Lm ang The Dung)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page