Cam tng cua TC

sau khi a thc hien c

100 chuyen vieng tham quoc te

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cam tng cua TC sau khi a thc hien c 100 chuyen vieng tham quoc te.

Tin Vatican (VIS 12/06/2003) - Sang hom th Nam 12 thang 6 nam 2003, TC Gioan Phaolo II a tiep kien khoang 200 v co lien he trong cong tac chuan b cac chuyen vieng tham quoc te cua TC, ke t khi ngai c chon len ke v thanh Phero tai ngai toa Roma, t nam 1978 en nam 2003.

TC a noi nh sau: Qua cong viec mnh lam, anh ch em a giup cho c Giao Hoang c i ay o, va gap g nhng con ngi nam n cua thi ai chung ta, tai chnh ni ho sinh song. Anh ch em a giup , e ngai co the thi hanh tac vu nh mot nha truyen giao lu ong,  ch mong rao giang cho moi ngi Li Cu Roi.

Nhac en chuyen vieng tham tai Croat t ngay 5-9/06/2003, TC noi nh sau: Chuyen vieng tham th 100 cua toi va ket thuc, a cho toi dp lap lai nhng li cam n t tan tham tam oi vi Thien Chua Quan Phong, v  a cho phep toi thc hien d an muc vu quan trong nay.

c Gioan Phaolo II giai thch tai sao ngai a i nhieu nh vay trong trieu giao hoang, nh sau: Ngay t  ngay toi c chon lam giam muc Roma, ngay 16 thang 10 nam 1978,  toi a nghe c menh lenh cua Chua Giesu vang vong len: Chung con hay i khap ni tren the gii va rao giang Tin Mng cho moi tao vat; nh the  toi cam thay bon phan noi gng thanh Tong o Phero; Ngai i khap ni e xac nhan sc song cua Giao Hoi trong s trung thanh vi Li Chua va trong viec phuc vu cho s That: e noi cho moi ngi biet rang Giao Hoi yeu thung ho, va  c Giao Hoang nay cung yeu thng ho, va ong thi nhan lai t ho  s khuyen khch va mau gng song tot lanh, mau gng song c tin.

TC cung noi ro rang cac chuyen vieng tham cho phep ngai thi hanh cach ac biet tha tac vu rieng cua ngi ke v thanh Phero, o la  tha tac vu lam nguyen  tac thng hang va lam nen tang cho s hiep nhat trong c tin va hiep thong vi nhau.

TC noi nh sau: trong tat ca nhng chuyen vieng tham, toi a cam thay mnh nh la ngi khach hanh hng en  cac en th rieng, la chnh oan dan Thien Chua. Tai nhng ni hanh hng nay, toi a co the chiem ngam dung nhan Chua Kito, va b bien dang nh tren thap gia, va c  chieu sang nh  trong Buoi sang Phuc Sinh. TC nhac en  tam quan trong cua viec chia se vi cac giam muc nhng van e va niem vui  cua cac ngai,  niem vui c gap cac tn hu, nhat la nhng ngi tre, va c biet ro rang hn sinh hoat cua nhng cong oan c ban tai nhng ai luc khac nhau. TC cung noi en cuoc gap g cua ngai vi cac tn hu cua cac Giao Hoi va cong ong giao hoi va cac tn o  cua  Do thai giao, Hoi giao va nhng ton giao khac.

Buoi hop nhau cua cac tn hu, e c hanh b tch thanh the, la hnh anh luon lai trong ky c toi va trong tam hon nh la ky niem co y ngha nhat va cam ong nhat ve cac chuyen  vieng tham  cua toi.

 

(Lm ang The Dung)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page