TC len tieng keu goi

nhng ngi cong giao Chau Au

hay lam viec cho s hiep nhat Au Chau

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC len tieng keu goi nhng ngi cong giao Chau Au hay lam viec cho s hiep nhat Au Chau.

Tin Roma (11/06/2003) - TC Gioan Phaolo II khuyen  khch nhng ngi cong giao tai Trung Au hay xay dng  mot Au Chau mi, nh qua con ng thc thi Hoa Giai. Trong bc th gi cho HY Christoph Schoenborn, TGM Viena, nhan dp to chc  Ngay Cong Giao Trung Au,  tai Viena ngay 10 thang 6 nam 2003, TC bay to lap trng muon nhn thay nhng goc re kito  chau au c nhn nhan trong Hien phap mi cua Au Chau.

Ngay Cong Giao Trung Au, dien ra vi s tham d cua nhng v chu tich HGM cua cac quoc gia tham d nh: Ao, Bosni, Croat, BaLan, Slovaqui Sloveni, cong Hoa Tcheque va Hungari.

Trong s iep c an ky vao ngay Chua Nhat Le Hien Xuong 8/06/2003, TC Gioan Phaolo II nhan manh en tam quan trong cua viec m ra moi canh ca on Chua Kito, e xay dng mot ngoi nha chung Au Chau. oi vi c Gioan Phaolo II, ieu can thiet la Au Chau gap lai thc the kito cua mnh, va thc thi can cc nay mot cach mi me. TC cung ket thuc vi nhan nh nh  sau:  Trong hoan canh hien tai cua Au Chau, nhng ngi kito khong nen to ra met moi, en o khong noi g ve Phuc Am cua Niem Hy Vong ma Giao Hoi trnh bay cho chung ta cach ro rang.

 

(Lm ang The Dung)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page