Tng thuat

Chuyen Vieng Tham cua TC tai CROAT

ngay Th bay mung 7 thang 6 nam 2003

TC tham OSIJEK va DJAKOVO

 

Quang canh TC c hanh thanh le tai thanh pho Osijek ngay 7/06/2003

vi khoang 220,000 ngi tham d

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tng thuat Chuyen Vieng Tham cua TC tai CROAT ngay Th bay mung 7 thang 6 nam 2003: TC tham OSIJEK va DJAKOVO.

(Radio Veritas Asia - 8/06/2003) - Luc 8 gi sang Th Bay, mung 7 thang 6 nam 2003, TC ri ai Chung Vien cua Tong Giao Phan thanh pho RIJEKA, ap may bay i tham OSIJEK va DJAKOVO. Va sinh hoat  duy nhat cua ngay vieng tham la Thanh Le cho dan chung, c c hanh tai Phi Trng cua thanh pho OSIJEK, mot thanh pho a b tan pha that nang ne trong cuoc chien thap nien 90. Cac hang tin  eu ong y ve con so  220,000 tn hu tham d thanh le; ho en  khong nhng t noi a Croat, ma con t cac cong hoa lan can Hungari, Bosnia, Serbia va Montenegro. Tong thong Cong Hoa CROAT cung co mat tham d thanh le nay.

Giang trong thanh le, TC a nhac lai n goi song thanh thien cua moi tn hu, va keu goi moi ngi hay hoa giai vi nhau. TC noi: V giam muc Roma nay en gia anh ch em hom nay, e nhan danh Chua ma nhac anh ch em nh lai rang anh ch em c mi goi song thanh thien trong moi hang tuoi: trong mua xuan cua tuoi tre, mua he cua tuoi trng thanh va trong mua thu va mua ong cua tuoi gia, va trong giay phut cuoi cung cua gi chet va ca sau cai chet, trong s thanh tay cuoi cung nh qua tnh thng nhan t cua Chua.

TC giai thch them rang Ngai muon nhac lai s that can ban nay, nhan dp be mac Cong Ngh Giao Phan cua hai giao phan Djakovo va Srijem, a c khai mac cach ay 5 nam,  vao le Chua Thanh Than Hien Xuong nam 1998.  o la 5 nam suy ngh va cau nguyen ve chu e: Thay la ang Kito, oi vi chung con va oi vi moi ngi nam n.  TC hy vong la Cong Ngh Giao Phan se lam tro sinh nhieu hoa trai e canh tan s dan than cua ngi kito tai at nc Croat nay, mot at nc a c lien ket chat che vi  ngai toa Thanh Phero. TC cung lu y la ngay mung 7 thang 6, la ngay ac biet cho dan toc Croat, v ay la ngay ky niem bc th cua c Giao Hoang Gioan th VIII gi cho hoang t Branimir va giam muc Theodosius.

Cam n c Giam Muc s tai a chao chuc ngai trc khi bat au thanh le, va quy giam muc  va cac tn hu  thuoc tong giao tnh thu o Zagreb va nhng anh ch em hanh hng t cac cong hoa lan can, TC a ac biet nhac en c Co Hong Y Franjo Seper, v Tong Trng Bo Giao Ly c Tin vao luc TC va len  ke v tai ngai toa thanh Phero.

ac biet tham d thanh le sang Th Bay, mung 7 thang 6 nam 2003,  con co cac phai oan ai dien  cho cac cong oan ton giao trong vung, nh  cong oan Chnh thong giao do c TGM Jovan cua giao hoi Chnh thong Serbi hng dan, cong oan nhng anh ch em Tin lanh cai cach, cong oan Hoi giao va cong oan Do thai giao.

Tr lai chu e chnh cua bai giang, ve n goi song thanh thien cua moi thanh phan dan Chua, TC nhan manh rang: n goi song thanh thien cung  la n goi song lam chng cho Chua. TC noi nh sau:

Thay a thiet lap e chung con ra i va mang lai hoa trai va hoa trai chung con ton tai (Gioan 15, 16). Lam sao chung ta khong cam ta Chua v trong nhng nam sau Cong ong Vatican II, cac tn hu giao dan nam n a co  y thc ro rang ve chnh pham gia cua mnh cung nh ve nhng trach nhiem cua nhng ke a chu b tch ra toi; th hoi lam sao chung ta khong cam ta Thien Chua cho c? Ngi o e cua Chua Giesu Kito se khong bao gi vun trong cho u ve y thc  ve thc the that cua mnh. S mang cua tn hu can c vao y thc  ve thc the ch that cua mnh. Co nhng cau hoi chnh yeu ma cac tn hu can tra li luon  la: Toi a lam g vi hong an b tch Ra Toi va Them Sc? Chua Kito co that la trung tam cua i song toi hay cha? Viec cau nguyen co cho ng nao trong nhng ngay song cua toi? Toi co song cuoc i mnh nh la mot n goi  va nh la s mang  hay khong? Vao khi au ngan nam th ba, Thien Chua mi goi cac tn hu, ac biet, nhng anh ch em giao dan hay dan than truyen giao vi sc hang say mi, c canh tan! S mang truyen giao khong phai la mot ieu g ben ngoai c them vao cho n goi kito. Ngc lai, Cong ong Vatican II  a quyet nh rang n goi kito t ban chat, la n goi truyen giao (sac lenh TG so 2).

TC a ra li keu goi  cuoi cung hay song hoa giai vi nhau, nh sau:

Anh ch em rat than men, Giao Hoi tai ay can en anh ch em! Sau thi gian chien tranh khung khiep, --- mot cuoc chien a e lai ni anh ch em sinh song trong vung nay nhng vet thng sau am ma en nay cung cha c lanh han, --- s dan than thc hien hoa giai, song tnh lien i va cong bang xa hoi, oi hoi long can am cua nhng con ngi c linh ong bi c tin, biet ci m  on nhan tnh thng huynh e, nhay cam vi viec bao ve pham v con ngi, c dng nen giong hnh anh Thien Chua. Anh ch em giao dan than men, anh ch em c mi goi quang ai lanh lay phan trach nhiem cua mnh trong sinh hoat cua cong oan giao hoi cua anh ch em... Anh ch em ng nga long trc nhng hoan canh phc tap. Anh ch em hay tm trong li cau nguyen, nguon mach cho moi sc manh tong o; hay muc lay t Phuc am nguon anh sang soi dan bc ng anh ch em.

TC cung noi len niem cam thong vi cong viec ong ang cua anh ch em nong dan va viec nhng ngi tre b cam do ri nong thon len thanh pho. TC mi goi ng mat tin tng, va hay xem cong viec ong ang cua mnh nh la viec cong tac vi Thien Chua tao hoa, va keu goi cong oan xa hoi hay nhn nhan  cho ng  ng cua anh ch em nong dan.

Ket thuc bai giang, TC trch lai li khuyen cua thanh Phaolo tong o nh sau:

Ch co mt Thien Chua la Cha cua tat ca, Ngai tren tat ca, va hanh ong qua tat ca va hien dien trong tat ca (Eph 4, 6). Chnh ngai, Thien Chua Cha, la ang keu goi tat ca hay song thanh thien va chu toan s mang. Song kinh nghiem mi me cua Mau Nhiem Vt Qua, nhng ngi kito co the bien oi the gii va xay dng mot nen van minh cua s that va tnh thng. Xin chuc tung Ngai va knh dang Ngai vinh hien va vinh quang;  Ngai hien tr muon muon i.

Thanh le keo dai ba tieng ong ho, di nhiet o kha nong. Thanh pho OSIJEK nam sau trong noi a CROAT, ch cach  ranh gii vi cong hoa Serbia va Montenegro khoang 10 cay so. Buoi chieu, trc khi ve lai RIJEKA, TC dung xe i tham Nha Th Chnh Toa cua thanh pho Djakovo, nam cach OSIJEK 35 cay so ve hng nam. Hen gay lai quy v va cac ban.

 

(TD)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page