TC khong i ngh he tai Val d' Aosta

vao mua he nam 2003

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC khong i ngh he tai Val d' Aosta vao mua he nam 2003.

Tin Roma (Apic 4/06/2003) - Ngi phat ngon cua giao phan Val D' Aosta, mien bac Italia, a chnh thc cho biet la vao mua he nam 2003, TC Gioan Phaolo II se khong i ngh he tren mien nui thuoc Giao Phan Val d' Aostsa, nh ngai a thng lam trong nhng ky ngh he  t nhieu nam qua.

Trong suot mua he nam 2003, TC Gioan Phaolo II se c ngu ni Nha Ngh Mat Castel Gandolfo, mot thanh pho nho vai ngan dan, nam cach Roma khoang 30 cay so ve hng ong nam.

c nhat bao Cong giao Tng Lai phong van hom th T, mung 4 thang 6 nam 2003, c Cha Marini, v ac trach ve cac Le Nghi Phung Vu cho TC,  cho biet rang hien tai, nhng di chuyen, kh hau, va viec thay oi mui gi, tat ca eu anh hng tren sc khoe cua TC.

Th nam mung 5 thang 6 nam 2003, TC len ng vieng tham CROAT lan th ba, va ay la chuyen vieng tham quoc te th 100, ke t khi ke v thanh Phero tai ngai toa Roma. Trong 99 chuyen vieng tham quoc te a thc hien, TC a vieng tham 129 quoc gia khac nhau tren the gii; tong cong thi gian cua cac chuyen vieng tham la 571 ngay,13 gi va 15 phut, tc 6,35% thi gian trieu giao hoang cua ngai. Tong cong chieu dai di chuyen,  TC a i 1,157,721 cay so, tc 29 lan vong quanh trai at, hoac ba lan khoang cach t trai at len mat trang. Trong thang 6 nam 2003, sau chuyen vieng tham tai Croat t ngay 5 en 9/06/2003, TC con thc hien chuyen vieng tham ngan trong vong 13 tieng ong ho tai Bosnia, vao ngay 22 thang 6 nam 2003.

Chuyen vieng tham c d tru tai Mongolia vao thang 8 nam 2003, co the b huy bo v chng benh la SARS, ang  xuat hien tai thu o  cua Mongolia. Tuy nhien, cha co thong bao chnh thc nao ve viec nay.

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page