c Hong Y Theodore McCarrick

TGM Washington

cong bo th muc vu ve benh Liet Khang

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

c Hong Y Theodore McCarrick, TGM Washington, cong bo th muc vu ve benh Liet Khang.

Tin Hos Ky (Zenit 28/05/2003) - c Hong Y Theodore McCarrick, TGM Washington, va cong bo th muc vu keu goi hay co thai o mi trc benh nhiem HIV va benh Liet Khang. HY keu goi hay co thai o thong cam, cham soc va phong nga, chang han nh bang viec  giao duc, bang viec i kham nghiem sm, va nhat la bang viec cha lanh cuoc khung hoang cac gia tr; cuoc khung hoang nay thng dan en viec lan truyen benh nhiem HIV va benh Liet Khang.

Trong th, co oan,  HY viet nh sau: Chung ta can thc thi tnh lien i vi nhng anh ch em phai song vi chng benh nhiem HIV  hay benh Liet Khang. Nh la nhng chng nhan cua Chua Kito, chung ta c mi goi ton trong pham gia cua moi ngui va co vo mot nep song lanh manh, tren bnh dien the xac cung nh tinh than, tren bnh dien luan ly va tam ly, nh qua viec phong nga va viec cha tr.

ac biet, HY keu goi nhng v lanh ao Giao Hoi Cong Giao, hang giao s va cac thay co hay pho bien giao huan cua Giao Hoi ve benh nhiem HIV va benh Liet Khang. Ngoai ra, HY con keu goi nhng ieu sau ay:

(1) Hay co mot thai o ap tra ay cam thong hn... e cham soc cho nhng ai b mac benh va pho bien s that ve phai tnh con ngi.

(2) Co vo quyen li cua moi ngi c cham soc y te;

(3) Canh tan cho tot hn viec cham soc sc khoe, viec cong tac gia cac hang bao che thuoc, ngo hau mau thuoc c ban i vi gia phu hp vi tui tien cua ngui bnh dan;

(4) Co gang loai tr  nan ngheo cung va nhng yeu to khac na co the gay ra viec nhiem benh HIV/va Liet Khang.

(5) Cuoi cung, cau nguyen va ton trong pham gia con ngi.

 

(TD)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page