Mot V Giam Muc Iraq Yeu Cau

Hay Thng Xot Tre Em Iraq

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Mot V Giam Muc Iraq Yeu Cau: "Hay Thng Xot Tre Em Iraq."

Baghdad, Iraq (Zenit 17/03/2003) - ang luc dan chung Iraq  lo lang trc cuoc chien co the,  c Cha Shlemon Warduni, -- giam muc phu ta thuoc toa Thng Phu Baghdad  cua nhng ngi Cong giao theo  le nghi Can-e, -- len tieng yeu cau hay thng xot cac tre th va nhng ngi thng dan tai Iraq. c Cha con noi them nh sau: "chung toi keu goi moi ngi hay yeu thng nhau, nh Thien chua thng yeu chung ta. Chien tranh ch gieo rai s bat hoa, thu han, ngheo kho, va v lam cho toan bo nen van hoa  i thut lui.

c Cha  a phat bieu tren ai phat thanh Vatican hom th hai, ngay  17 thang 3/2003, rang: Chung toi keu goi moi ngi hay cong tac  vi nhau, nh qua c tin. Nen Hoa bnh nay ch en t Thien Chua. Chung toi keu goi moi ngi hay thng xot tre em Iraq,  hay thng xot gii tre chung toi, nhng ngi cao nien, cac phu n , nhng ngi ang tuyet vong."

 

(VK)

 


Back to Home Page