c Thng Phu Alexy e Nh

Cua Chnh Thong Giao Nga

Keu Goi Hoa Ky va Anh Quoc Hay T Che

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

c Thng Phu Alexy e Nh Cua Chnh Thong Giao Nga Keu Goi Hoa Ky va Anh Quoc Hay T Che.

Moscowa (AFP 17/03/2003) - Theo thong tan xa RIA-Novosti, hom th hai, 17 thang 3/2003,  c thng phu Alexy II, giao chu Chnh thong giao Nga, a thuc giuc cac nha lanh ao cua Anh Quoc va Hoa ky,  ng m ra cuoc chien tan cong vao Iraq.

Trong mot la th, c Thng Phu keu goi Tong thong Hoa ky va thu tng Anh Quoc, hay "lam moi viec co the e cham dt  cac hoat ong quan s  nham vao  Iraq."

La th viet rang  "ieu vo ly  la x dung bien phap quan s , e lam ap lc len chnh quyen Iraq, trong khi van con nhng kha the e giai quyet nhng van e quoc te lien quan en Iraq,  bang nhng bien phap hoa bnh."

Cung hom th hai, 17/03/2003, mot phai oan cac nha lanh ao Chnh thong giao, va Hoi giao Nga,  a en Baghdad,  e lap lai lap trng cua ho  chong lai  chien tranh tai Iraq.

c thng phu Alexy II  con viet them trong la th  gi cho Tong Thong Bush va Thu Tng Tony Blair, nh sau: "chung toi keu goi chnh phu Hoa ky hay tr nen  ngi phat ngon  cho thien ch cua dan chung Hoa Ky; nhieu nha lanh ao ton giao cua dan chung Hoa Ky va nhng nhan vat  noi bat trong xa hoi dan s,  a ng ra chong lai chien dch quan s tai Iraq. Chung toi keu goi qu ngai hay chon con ng cua hoa bnh."

 

(VK)

 


Back to Home Page