TC Hi Vong Se Tham D

Ngay Gii Tre The Gii Nam 2005

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC Hi Vong Se Tham D Ngay Gii Tre The Gii Nam 2005.

Vatican (Zenit 16/03/2003) - Trong buoi  gap g cac sinh vien Au chau, TC  Gioan Phaolo II  a noi cho ho biet rang, ngai ang chuan b cho ngay gii tre the gii nam 2005 tai c.

Gia nhng tieng hoan ho cua cac thnh gia tre,  TC "cam n HY Joachim Meisner  cua tong giao phan KOELN,  ve li mi ngai tham d"; va TC vui mieng noi vi cac ban tre  rang  du ngai khong con tre nh ho, nhng cung c mi tham d ngay Quoc Te Gii Tre.

Trong lan gap g chieu th bay 15/03/2003, TC a lan hat man coi vi hang ngan sinh vien ang tu hop tai ai thnh ng Phao lo e luc.  Hang ngan ban tre  tai cac thanh pho  khac  Au Chau cung c trc tiep nghe TC  noi qua he thong  truyen hnh.

Ngai noi, Ngi tre Kito  c keu goi cong bo chng ta cua ho cho chua Kito,  e  xay dng  s oan ket trong a dang,  s  t do trong s that, va hoa bnh trong cong ly, mot nen hoa bnh ma the gii ang ac biet can en.

TC cung keu goi cac sinh vien hay trung thanh "vi nhng nguyen tac tam linh va ao c cua s hiep nhat Au chau a c truyen lai t cha ong."

Ngai nhac rang, Au chau ang song qua mot thi iem quan trong trong lch s cua no, va bi the, ngi tre phai cong hien nhng khat vong, y kien, nghien cu, cong viec,  va  quang ai "hien than".

TC cung mi goi cac sinh vien hay tham gia lan hat man coi vao ngay 10/04/2003, "tai quang trng thanh Phero,  ngo hau  van menh cua the gii co the  c thay oi."

 

(VK)

 


Back to Home Page