Nhng li cam n cua TC

vao cuoi Tuan Cam Phong Mua Chay 2003

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhng li cam n cua TC vao cuoi Tuan Cam Phong Mua Chay 2003.

(Tin Vatican, 15/03/2003) - Nh thng le, vao luc ket thuc Tuan Cam Phong, luc 9 gi sang Th Bay 15/03/2003, tai Nha Nguyen c Maria, Me ang Cu The, TC a noi vai li cam n, nh sau:

 

Vao luc ket thuc  tuan le  cau nguyen va suy ngh, Toi cam thay can cam ta Thien Chua, v a c song trong cuoc oi thoai than tnh va lau gi vi Ngai, cung vi  ch huynh, tha quy ch huynh Hong Y va nhng cong tac vien tai giao trieu Roma.

Mot lan na, Chua a mi goi chung ta: Hay en ni  thanh vang va ngh ngi oi chut (Mc 6, 31). That ra, ni nay khong phai la ni thanh vang, nhng chung ta cung c dp thuan tien thc hien mot s dng lai trong thinh thang va chiem niem, e ac biet gap g Chua. Chung ta biet n Chua v trong nhng ngay qua a ban xuong cho chung ta tran ay nhng ieu tot ep.

Ke en, toi cam n c Cha Angelo Comastri a hng dan nhng bc chung ta i gap Thien Chua cua Tnh Yeu va Long Nhan T,  vi kinh nghiem muc vu, s phong phu nhng ch dan thieng lieng song kho hanh, vi s khon ngoan  va long ao c.

Nhan danh tat ca nhng ngui hien dien ni ay, toi cam n c Cha that nhieu. Cung vi c Cha, chung ta a oc lai nhieu trang Kinh Thanh, va kham pha lai trong o nhng vien tng mi va hap dan, cho en sang hom nay chung ta kham pha nhng trang cua Tien Tri Giona, ang mot cach gian tiep loan bao cho Le Phuc Sinh. Chung ta a lang nghe nhng mau gng va nhng chng t cua thi ai chung ta, lam cho chung ta c manh me hn trong quyet nh tin tng pho thac cuoc i mnh trong vong tay cua Thien Chua, ma long nhan t cua Ngai trai qua i no het i kia.

c Cha a ung luc hng chung ta chu y nhn ve Me Maria, nh mot tao vat trung thanh nhat, bi v khiem ton nhat. Ni c N ong Trinh Nazareth, kinh nghiem ve Thien Chua at en tot nh: nh vao li  Me tha Vang, tuan phuc thanh y cua Thien Chua. Chung ta hay trao pho cho Me Maria nhng hoa trai cua tuan Cam Phong nay.

Toi cung cam n tat ca nhng ai tr giup chung ta trong tuan qua, trong viec phung vu, chuan b cac bai hat va nhng lan gap g trong Nha Nguyen Me ang Cu The nay, ni ma nhng bc tranh kn mau lam cho chung ta cam thay s hien dien gan gui cua nhng anh em chung ta ben ong Phng, trong li cau nguyen. Va qua c Cha, toi cam n tat ca nhng ai trong nhng ngay qua a cau nguyen cho chung ta. Xin tat ca hay biet rang c Giao Hoang nay rat mang n ho v s nang thieng lieng nay va chan thanh ban phep lanh cho tat ca.

Chung ta tr ve lai vi cong viec hang ngay, khi s t Tin Mng, nh c Cha Comastri a khuyen khch, khi s t Tin Mng: Thien Chua la Tnh Yeu. c nang bi sc manh cua Chua Thanh Than, a c ban xuong cho chung ta that nhieu qua Li giang huan, trong viec cau nguyen va trong khi chau Thanh The, chung ta hay tiep tuc song chng nhan cua Chua Kito trong the gii nay, mot the gii ang het sc can en Tin  vui mng ve Tnh Thng cua Thien Chua.

 


Back to Home Page