Huan c cua TC Gioan Phaolo II

trc gi Kinh Truyen Tin

Tra Chua Nhat I Mua Chay (9/03/2003)

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huan c cua TC Gioan Phaolo II trc gi Kinh Truyen Tin Tra Chua Nhat I Mua Chay (9/03/2003).

(Radio Veritas Asia 16/03/2003) - Tra Chua Nhat I Mua Chay, 9 thang 3/2003, truc khi oc kinh Truyen Tin vi cac tn hu tai quang trung thanh Phero, TC a noi vai li khuyen khch ve co gang canh tan i song trong Mua Chay nh sau:

 

Anh ch em rat than men,

1. Th T va qua (5/03/2003), vi nghi thc xc tro, chung ta a buc vao Mua Chay, con ng thc hanh en toi e chuan b le Phuc Sinh, dp thuan tien cho tat ca nhng ai a lanh nhan b tch Ra Toi canh tan tinh than c Tin va tai cung co s dan than song phu hp vi Tin Mng.

Nh bai phuc am Chua Nhat I Mua Chay gi y (Mc 1,12-15), trong suot 40 ngay Mua Chay, cac tn hu c mi goi theo Chua Kito trong "sa mac", e  cung vi Chua ma ng au va chien thang than d. ay la mot cuoc chien noi tam, ma t o tuy thuoc ne nep song cu the cua cuoc i. That vay, t con tim con ngi ma phat sinh nhng y nh va nhng hanh ong (x.Mc 7, 21); va ch nh thanh tay lng tam ma  con ngi chuan b con ng cong bang va hoa bnh, tren bnh dien ca nhan cung nh trong lanh vc xa hoi.

2.  Trong khung canh quoc te hien nay, ngui ta ang y thc cach manh me hn ve s can phai thanh tay lng tam va  lam cho tam hon con ngi tr ve lai vi hoa bnh chan that. Ve viec nay  th qua that la hung hon hn bao gi het, hien anh cua Chua Kito phi bay va chien thang nhng doi tra cua Satan, bang sc manh cua s that, c tch cha trong Li Chua. Trong coi tham sau cua moi ngi eu co vang len li mi goi cua Thien Chua va li xau xa cua Than D. Than d  tm cach e gat con ngi, bang cach cam do con ngui chay theo nhng ieu tot gia doi, e lam cho con ngi tach xa khoi ieu thien hao ch that, he tai chnh trong viec chu toan thanh y cua Thien Chua. Nhng viec cau ngyen khiem ton va ay tin tng,  cung vi viec an chay, giup con ngi vt  qua nhng th thach cam go nhat, va  ban xuong s can am can thiet e dung s thien ma chong lai s d. Nh the, Mua Chay tr nen thi gian thuan tien cho viec luyen tap thieng lieng co ch cho moi ngi.

3. Anh ch em rat than men, chung ta khan xin c N ong Trinh Maria hng dan tat ca chung ta tien buc cach quang ai trong cuoc hanh trnh oi hoi cua Mua Chay. Mot cach ac biet, Cha muon trao pho cho li cau nguyen cua anh ch em Tuan Le Linh Thao, ma t chieu toi nay, nh moi nam Cha c dp thc hien cung vi nhng cong tac vien than can nhat cua Giao Trieu Roma. Trong tuan le song trong thinh lang va cau nguyen, cha luon nh en nhng nhu cau cua Giao Hoi va nhng lo lang cua toan the gia nh nhan loai, nhat la nhng g lien quan en hoa bnh  tai Iraq va Thanh a.

 

Sau kinh truyen tin va phep lanh, TC nhac en buoi canh thc cau nguyen trong ai Thnh ng Phaolo VI, vao luc 6 gi chieu th bay ngay 15 thang 3/2003, nhan dp Ngay ai Hoc Au Chau  lan th nhat. TC mong c co nhieu ban tre ai hoc tham d. TC noi them nh sau:

 

Chung ta hay cung nhau cau xin Me Maria, ngai toa s khon ngoan, va pho thac cho Me nhng niem hy vong va con ng song cua ai Luc Au Chau.

 

Ket thuc, TC chuc moi ngui hien dien va tat ca nhng ai hiep y theo doi qua Truyen Thanh va Truyen Hnh, mot Ngay Chua Nhat an lanh va mot Mua Chay thanh thien.

 


Back to Home Page