c Hong Y Martini Noi

Duy Tr Hoa Bnh oi hoi

Viec Cau Nguyen Va Dan Than

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

c Hong Y Martini Noi Duy Tr Hoa Bnh oi hoi Viec Cau Nguyen Va Dan Than.

Vatican (CNS 12/03/2003) - HY Carlo Maria Martini, cu TGM Milano, noi  rang Duy tr Hoa Bnh la viec rat kho khan va oi hoi li cau nguyen, nhat la khi gap trng hp co nhng ly do nghiem trong  a en chien tranh.

Trong mot bai bao c viet t Gierusalem e ang trong nhat bao Quan Sat Vien Roma so phat hanh ngay 11 thang 3/2003, HY Martini cho rang nhng ai tin vao Thien chua phai cau nguyen cho hoa bnh vi tat ca tam hon, va nhng ke khong tin Chua, th can phai  tr ve vi lng tam mnh e  suy ngh ve hoa bnh.

HY Martini cho biet them s d ngai  len tieng, --- "sau thi gian 6 thang im lang song tai Gierusalem ---,  la v  moi e doa cua chien tranh. HY cung nhan nh them rang nhng chuan b cho chien tranh tai Iraq, lai lam noi  bat "c muon to ln" cua nhieu ngi tren the gii ong thanh ung ho  Hoa bnh".

 


Back to Home Page