Mot Vien Chc Toa Thanh Noi

n Phng Tan Cong vao Iraq La

Cuoc Chien Tranh Xam Lc

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Mot Vien Chc Toa Thanh Noi, n Phng Tan Cong vao Iraq La "Cuoc Chien Tranh Xam Lc".

Rome (Zenit 11/03/2003) - TGM Renato Martino, Chu tch Hoi ong Toa thanh ve Cong ly va Hoa bnh cho biet, mot cuoc tan cong n phng cua Hoa ky vao Iraq, co the la mot "cuoc chien tranh xam lc".

TGM khang nh rang, trai vi nhng g xay ra vao nam 1991 khi Iraq xam lang Kuwait, nhng trong trng hop ngay hom nay, "khong co s xam lang nao va nh the, cuoc chien phong nga lai la cuoc "chien xam lang."

TGM nhan manh trong mot thong bao gi en tuan bao, co ten la Phuc Hng (Rinascita) cua Y rang: "Bien co cua ngay 11/09/2001 a lam thng ton  en tat ca ngi My; nhng s d khong the nao c bien minh bang s d."

TGM Martino cho rang, khung bo phai c oi pho ni nhng nguyen nhan phat sinh ra no.

TGM giai thch them rang rang, hoat ong cua toa thanh, e ngan nga chien tranh, ang c thc hien trong ba lanh vc.

- Th nhat la giao duc va suy ngh nhng nguyen tac hoa bnh.

- Th hai, la "hanh ong ngoai giao" ma chung ta thay, qua nhng  lan TC tiep kien nhng nhan vat quan trong, nhng ngi a yeu cau  c  gap TC.

Noi bat trong boi canh nay la cac buoi tiep kien TC danh cho  cac v ai dien cua cac cong oan quoc te, cung nh viec gi HY Roger Etchegaray en Bagdad va gi HY Pio Laghi en Washington.

- Th ba la cau nguyen va an chay; cong viec nay c TGM Martino mo ta nh  la viec "ngoai giao tam linh."

 

(VK)

 


Back to Home Page