Hoa Ky Ch Trch Saudi Arabia

Ve Tnh Trang Thieu T Do Ton Giao

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hoa Ky Ch Trch Saudi Arabia Ve Tnh Trang Thieu T Do Ton Giao.

Washington (AFP 10/03/2003) - Hom th hai (10/03/2003), Hoa Ky a ch trch Saudi Arabia v nhng bo luat han che quyen t do ton giao, nhng bo luat khong cho phep cac ton giao,  khong phai Hoi giao, c cong khai bieu lo niem tin; tuy nhien Hoa Ky cho biet se con lam viec vi Saudi Arabia e cai tien hoan canh nay.

Bo ngoai giao Hoa ky cho biet Saudi Arabia "rat gan" mc c bao gom trong danh sach nhng quoc gia "ang quan tam ac biet" ve t do ton giao c cong bo trong tuan trc, nhng rang bo trng ngoai giao Hoa ky, ong Colin Powell a quyet nh chong lai viec nay da tren nhng e ngh cua cac nha chuyen mon.

Ngi phat ngon cua bo ngoai giao, ong Richard Bocher cho biet, khi c hoi ve quyet nh cua ong Powell khong xem Saudi Arabia nh la quoc gia "ang quan tam ac biet", th Ong tra li rang, "Khong co t do ton giao tai Saudi Arabia. ay la quoc gia ma, da vao nguyen tac  cua luat phap, rat gan e c liet ke vao danh sach nay."

Tuy nhien, Ong cho biet them, "ay la e ngh cua tat ca nhng nha chuyen mon... chung toi se tm cach e lam viec vi chnh phu Saudi Arabia nham co gang cai tien tnh trang t do ton giao tai o."

Tuan trc ong Powell a t choi nhieu li keu goi cua cac nhom nhan quyen, cac nha lap phap e a Saudi Arabia vao danh sach cac quoc gia "ang quan tam ac biet",  mot viec lam co the dan en viec cam van cua Hoa ky.

Quyet nh cua ong  Powell a dan en  thai o phan nan,  t uy ban theo doi quyen t do ton giao cua quoc hoi Hoa ky, mot c quan e ngh ghi Saudi Arabia va nhng quoc gia khac, vao danh sach.

Uy ban ve t do ton giao quoc te cua Hoa ky cho biet ho rat that vong, khi biet rang ong Powell a khong liet ke Saudi Arabia, cung nh An o, Lao, Pakistan, Turkmenistan va Viet nam,  vao danh sach cac quoc gia "ang quan tam ac biet."

 

(VK)

 


Back to Home Page