TC Gioan Phaolo II Noi

Khong Co S Tr Lai th se khong co

Hoa Bnh cho ca nhan cung nh cho Xa Hoi

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC Gioan Phaolo II Noi Khong Co S Tr Lai th se khong co Hoa Bnh cho ca nhan cung nh cho Xa Hoi.

Vatican (AFP & Zenit 9/03/2003) - Chua Nhat 9/03/2003, TC Gioan Phaolo II, mot trong nhng khuon mat noi bat nhat chong lai viec hoa ky tan cong vao Iraq, a dien ta cuoc tranh chap  hien nay ve chien tranh va hoa bnh nh la la s chon la gia ieu tot va xau, ang luc Washington chuan b chien tranh chong lai Iraq.

Trc khi oc kinh truyen tin vi khach hanh hng  tai quang trng Thanh Phero, TC noi, trong boi canh quoc te hien nay, co nhu cau manh me  can thanh tay lng tam va bien cai tam hon, e at en s bnh an that s.

Ngai cho biet, ngi Kito c keu goi theo Chua Kito vao sa mac e  cung vi Ngi ma ng au va chien thang ma qu.

TC noi them, "trong tan tam hon cua moi ngi, vang vong li keu goi cua Thien Chua, va ong thi cung vang len tieng noi am cua ma qu. Tieng noi am cua ma qu tm cach anh la con ngi, cam do con ngi vi ieu tot gia hieu, e keo ngi o ra khoi ieu tot that s;  va ieu tot that s o he tai cho hoan thanh y  cua Thien chua."

TC nhan manh rang li cau nguyen khiem ton va ay tin tng, cung vi viec an chay, co the lam cho con ngi vt qua c ngay ca nhng th thach nguy hiem nhat, va thong truyen s can am can thiet e dung ieu tot ma chien au vi ieu xau. V the  mua chay la thi gian huan luyen tinh than cach hu ch.

TC Gioan Phaolo II la mot  trong nhng khuon mat noi bat chong lai mot cuoc tan cong co the do Hoa ky lanh ao vao Iraq; va trong thi gian gan ay ngai a tiep xuc vi nhieu nha lanh ao the gii trong mot no lc e tm kiem mot giai phap hoa bnh cho cuoc khung hoang.

Hom Th t le tro 5/03/2003, ngai cung keu goi ngi Kito tren toan the gii hay dung chnh ngay th t Le Tro nay lam ngay an chay va cau nguyen cho hoa bnh.

 


Back to Home Page