TC giai thch

y ngha Ngay Th T Le Tro

va keu goi cau nguyen cho Hoa Bnh

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC giai thch y ngha Ngay Th T Le Tro va keu goi cau nguyen cho Hoa Bnh.

(Radio Veritas Asia 8/03/2003) - V Th T Le Tro la Ngay An Chay va Cau Nguyen cho Hoa Bnh, nen trong  buoi tiep kien chung vao sang th t 5/03/2003,  TC a ac biet noi ve y ngha  viec an chay va cau nguyen  cho cac tn hu, quy tu trong ai Thnh ng Phaolo VI. Chung toi muon danh bai thi s hom nay, e chia se cho quy v va cac ban nhng suy ngh cua TC  ve Y Ngha cua NgayTh T Le Tro va ve Ngay An Chay Cau Nguyen cho Hoa Bnh. TC a noi nh sau:

 

Hom nay, Th T le Tro, phung vu mi goi tat ca cac tn hu hay an nan tr lai, vi nhng li cua Thanh Phaolo Tong o nh sau: Chung toi khan xin anh em nhan danh Chua Kito: hay e mnh hoa giai vi Thien Chua (2 Co 5, 20). Mua Chay la thi gian thuan tien hn e lang nghe li khuyen khch nay, bi v la thi gian cua cau nguyen manh liet hn, cua an nan en toi va cua viec chu y nhieu hn en nhng nhu cau cua anh ch em.

Vi nghi thc xc tro, chung ta nhn nhan mnh la ke co toi, xin Thien Chua tha th, va dien ta uc muon thanh thc tr lai cung Ngai.  Nh the chung ta bat au i tren con ng kho hanh cho en Ba Ngay Thanh, trung tam cua Nam Phung Vu.

Theo truyen thong xa xa cua Giao Hoi, tat ca moi tn hu, trong ngay th t le Tro nay, eu phai gi chay va kieng tht, vi luat tr duy nhat cho nhng ai b ngan can hp ly v ly do sc khoe hay tuoi tac. Viec an chay co mot gia tr ln trong i song cua ngi Kito, la mot oi hoi cua tinh than,  e co tng quan tot ep hn vi Thien Chua. That vay, nhng khia canh ben ngoai cua viec an chay, du quan trong, nhng khong noi len het y ngha cua viec thc hanh nay. Ngoai kha canh ben ngoai con co mot uc muon chan thanh muon c thanh tay noi tam,  muon san sang  vang nghe thanh y Thien Chua va song tnh lien i vi anh ch em, nhat la nhng ngi ngheo.

Sau o con co lien he chat che gia an chay va cau nguyen. Cau nguyen la at mnh trong tng quan lang nghe Thien Chua; va viec an chay co vo cho viec ci m tam hon lang nghe Thien Chua de dang hn.

Khi chung ta bc vao Mua Chay, chung ta khong the khong lu y en  hoan canh quoc te hien nay, trong o ang c khuay ong len nhng cang thang ay ham doa cua chien tranh. Tat ca moi ngi can chng to tinh than trach nhiem va co gang chung e tranh cho nhan loai mot cuoc xung ot bi tham khac. V the, Cha a muon cho ngay Th T le Tro nay tr nen Ngay cau nguyen va an chay e khan  xin n Hoa Bnh cho the gii. Chung ta cau xin Thien Chua trc het ban n hoan cai cac tam hon, trong o co an re moi hnh htc s d va moi khuynh hng pham toi, chung ta can cau nguyen va an chay e xin n chung song hoa bnh  gia moi dan toc moi quoc gia.

Khi au cuoc gap g hom nay, chung ta a lang nghe nhng li khuyen khch cua Tien Tri Isaia: c chi dan  nc nay khong con a kiem len chong lai dan toc khac. Ngi ta se khong luyen tap viec chien tranh na (Is. 2, 4).  Hay nhng li sau ay: Ho se  uc nhng thanh kiem thanh li cay, nhng ngon ao thanh li liem cat lua (Is 2, 4). Tren nhng bien co cua lch s, con co s hien dien cao ca cua Thien Chua, ang phan xet nhng chon la cua con ngi... Chung ta hng tam hon len cung Ngai, ang la quan toa gia moi dan nuc, va la trong tai gia cac dan toc (Isaia 2, 4), e khan xin mot tng lai cong bang va hoa bnh cho tat ca. T tng nay phai khuyen khch tng ngi chung ta tiep tuc cau nguyen khong ngng va dan than cu the e xay dng mot the gii trong o ch ky nhng buc cho tnh lien i va tnh yeu thng.

Cha a muon e ngh lai li keu goi hay hoan cai, hay an nan en toi va song tnh lien i, ca trong s iep Mua Chay, a c cong bo  trc ay, va co chu e la cau kinh thanh ay y ngha trong sach tong o cong vu: Cho i th vui hn la lanh nhan (Cv 20, 25).

Nhn cho ky, th ch viec tr ve lai vi tam thc song nay, ngi ta mi co the xay dng mot trat t xa hoi, khong phai da tren s quan bnh mong manh cua nhng li loc xung khac nhau, nhng la mot trat t  c ghi dau bi viec tm kiem cong ch, cach cong bang va ay tnh lien i. Nhng ngi kito, nh la men, c keu goi song va pho bien nep song biet cho i nhng khong trong moi moi trng cuoc i, va co vo mot s phat trien ch thc tren bnh dien luan ly va dan s cua xa hoi. Toi a viet ve ieu nay nh sau: Bt i khong nhng ieu d tha, ma ca ieu mnh can, e phan phat cho ke  tung thieu, (viec o)  gop phan giup ta biet t bo chnh mnh;  va neu khong co viec t bo nay, th khong co viec thc hanh i song kito ch thc (n. 4, bao Quan Sat Vien Roma, ngay 7 thang 2 nam 2003, trg 5).

c chi ngay cau nguyen va an chay cho Hoa Bnh nay, ngay chung ta khai mac Mua Chay,  c the hien bang nhng c ch cu the  thc hien hoa giai. T  moi trng gia nh  cho en moi trng quoc te,  c chi moi ngui cam thay mnh va bien mnh thanh ke ong trach nhiem xay dng hoa bnh. Va c chi Thien Chua cua Hoa Bnh, ang  thau suot nhng y nh cua con tim va keu goi cac con cai ngai hay la nhng ke xay dng hoa bnh, (c chi) Ngai ghi cong thng phuc cho nhng ai thc hanh nh vay (x. Mt 6, 4.6.18)

Chung ta hay pho thac nhng nguyen c tren cho c N ong Trinh Maria, N Vng Kinh Man Coi va la Me cua Hoa Bnh. Xin Me cam tay chung ta va ong hanh chung ta trong suot 40 ngay ti nay, e hng dan chung ta tien en le Phuc Sinh ma chiem ngam Chua song lai.

Xin cau chuc tat ca mot Mua Chay thanh  thien va nhieu hoa trai tot.

 


Back to Home Page