Th cua TC Gioan Phaolo II

gi cho Ch NIRMALA, Be Tren Tong Quyen

Dong Cac N Tha Sai Bac Ai

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Th cua TC Gioan Phaolo II gi cho Ch NIRMALA, Be Tren Tong Quyen Dong Cac N Tha Sai Bac Ai.

(Radio Veritas Asia - 26/02/2003) - Li m au: Quy v va cac ban than men, hom ngay mung 3 thang 2, TC a ky gi bc th cho ch NIRMALA, be  tren tong quyen dong cac N Tha Sai Bac Ai, nhan dp tong cong hoi cua dong, e khuyen khch ch em song trung thanh vi oan sung, khi phuc vu nhng ngi ngheo nhat trong so nhng ngi ngheo, va lam chng cho s kho ngheo phuc am bang chnh i song cua ho. TC cung a khong quen nhac en tam quan trong cua viec huan luyen thng xuyen. Noi dung bc th nh sau:

 

Knh gi Ch Nirmala Joshi.

Be Tren Tong Quyen Dong  N Tha Sai Bac Ai,

Toi xin gi en Ch va tat ca quy N Tu Tha Sai Bac Ai nhng li chao chuc cung vi long mo men trong Chua Giesu va vi li bao am cau nguyen cua toi cho quy ch.

ay qua that la cuoc hop ac biet, khi cac thanh vien t khap ni tren the gii ve gap nhau lan au tien, ke t  khi Me Teresa, ang sang lap, qua i. c cung co bi mau gng cua Me Teresa muon mang s bnh an va em am en cho ngi ngheo tren the gii, quy ch c khuyen khch nhn ve tng lai va biet ro tam quan trong cua s ap tra cua quy ch, truc nhng tieng keu cua dan chung xin c banh an, xin c yeu thng va c chap nhan.

Giao Hoi cua Chua Kito tren tran gian cong bo Tin Mng cho moi ngi, nhng Giao Hoi hng ve ngi ngheo vi s du dang va thng cam ac biet. Giao Hoi lam the bi v giao hoi biet ro rang viec chon la phuc vu ngi ngheo la ieu gan lien vi chnh tnh yeu c song that trong Chua Kito (Vita Consecrata, so 82). Tnh yeu Kito khong phai ch n thuan la mot hanh ong bac ai;  tnh yeu kito con la s gap g vi chnh Chua Kito ni ngi ngheo. Do o, yeu men Chua Kito  co ngha la yeu men ngi ngheo; va oi vi nhng ngi tan hien, ieu nay co ngha la om lay cuoc song kho ngheo, chap nhan mot nep song n s va t nhien tren bnh dien ca nhan cung nh cong oan. Trong mot the gii qua thng b tieu hao bi s ham muon, nep song khiem ton nhng that phong phu cua cac ch neu gng kho ngheo phuc am, rao giang rang Thien Chua la s  giau sang ch thc cua tam hon con ngi. S that nay la ieu het sc quan trong gia nhng kho khan vat chat va tinh than cua cuoc song hang ngay trong moi xa hoi, giau sang cung nh ngheo hen. Chng ta tan can cua quy ch cho tnh yeu cua Chua Kito, noi len cach hung hon cho nhng ai ma quy ch phuc vu cung nh cho tat ca nhng ai ang i tm y ngha sau xa hn cho cuoc i. Toi khuyen khch cac ch kien tr song tron ven va trung thanh  n oan sung rieng cua quy ch, o la: phuc vu ngi ngheo nhat cua ngi ngheo. Khi thc hanh nh vay, quy ch se tiep tuc la mau gng sang choi cho con ngi ngay nay, nhat la cho the he tre hn, mot the he thay mnh song gia nhng hoan canh, khong nhng cua s ngheo nan vat chat, ma con cua s kho can tinh than.

Trong khi quy ch hop Tong Cong Ngh lan th VIII cua dong, Toi muon nhac quy ch ve tam quan trong cua viec huan luyen thng xuyen. Viec huan luyen nay cang co y ngha hn na cho nhng Dong Tu nh dong cua quy ch, la dong thi hanh cong viec tong o trong moi trng rong ln ve van hoa va xa hoi. Sang kien, tinh than sang tao va s hang say cua Cac N Tha Sai Bac Ai luon phai c hng dan bi s hng khi nguyen thuy cua Dong, nh no c cu the hoa trong nhng khung canh het sc khac biet. Mot chng trnh tot cho viec huan luyen thng xuyen, th biet cham chu lang nghe Li Chua va sc thuc ay cua Chua Thanh Than, --- (chng trnh o)  la ieu thiet yeu, neu Chua Kito la ang can c nhan ra va ap tra tng xng trong nhieu hoan canh that khac nhau, trong o quy ch phuc vu ngi ngheo. V the, quy ch hay co gang het sc co the e bao am sao cho viec huan luyen thng xuyen c cung cap cho tat ca moi thanh vien cua dong: chnh trong cach thc nay ma cac N Tu thuoc dong se ao sau s tan hien cua ho cho Chua, va nh  vay tnh yeu thng cua cac ch oi vi Chua Giesu va nhng ke khac se gia tang.

Quy ch than men, luc ang sang lap dong cua quy ch qua i, Toi a nhac cho biet Me Teresa luon c ay tran nh the nao bi sc manh noi tam vo cung cua tnh yeu thng cua Me oi vi Chua Kito. ay la ieu lam cho Me co kha nang tr thanh N  Tha Sai Bac Ai, tren danh ngha cung nh trong thc hanh. c nang bi s thinh lang cua chiem niem, Me Teresa a khong met moi mang tnh yeu cua Chua Kito en cho ke ngheo, ma ni ho Me a gap c Chua Kito. Quy ch c hng phan gia tai cua Me, la nhng con cai than yeu cua Me; nh song theo mau gng cua Me, quy ch se c cung co trong n goi phuc vu Thien Chua ni nhng ke ngheo nhat trong nhng ngi ngheo.

c g c N ong Trinh Maria, Me cua Hy Vong va Me cua ngi ngheo, ang bao chung ta hay lam nhng g Chua Giesu truyen (x. Jn 2,5),  hng dan va linh ng quy ch, trong luc quy ch phan nh cach tot nhat e ap lai bang tnh thng oi vi nhan loai ang chu kho. Nh la dau ch cho s  hiep nhat thieng lieng cua toi vi quy ch, va nh la bao chng cho nhng an sung phong phu trong Chua, toi vui mng gi en cho cac thanh vien  tham d Tong Cong Hoi cung tat ca cac N Tha Sai Bac Ai phep lanh toa thanh.

 

T Vatican ngay 3 thang Hai, nam 2003,

Ky ten

Gioan Phaolo II.

 

Va roi la Bc Th cua TC Gioan Phaolo II gi cho ch be Tren Tong Quyen dong N  Tha Sai Bac Ai. Hen gap lai quy v va cac ban.

 


Back to Home Page