Phong van HY JOSE  SARAIVA MARTINS

Tong Trng Bo Phong Thanh

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phong van HY JOSE  SARAIVA MARTINS, Tong Trng Bo Phong Thanh.

(Radio Veritas Asia - 23/02/2003) - Li gii thieu: HY JOSE  SARAIVA MARTINS sinh ngay 6 thang Gieng nam 1932 tai GAGOS, Bo Bao Nha. Ngai a c bo nhiem lam Tong Trng Bo Phong Thanh ngay 30 thang 5 nam 1998, va a c c Gioan Phaolo II phong tc Hong Y ngay 21 thang 2 nam 2001. Sau ay la cuoc  phong van ngai ve nhng van e thi s trong giao hoi, do hang Truyen Hnh ITV thc hien ngay mung 5 thang 2 nam 2003. Knh mi quy v va cac ban theo doi cuoc phong van:

 

Hoi: Tha HY, ngai la tong trng bo phong thanh t nam 1998 en nay. Xin c hoi ngai yeu thch nhng v thanh nao va tai sao?

ap: Tat ca cac v thanh eu a bat chc Chua Kito trong nep song cua ho; cac thanh c ong hoa vi Chua Kito trong nhng hoan canh het sc khac nhau va trong moi giai oan lch s khac nhau. Nh the, tat ca cac ngai la nhng gng mau cho chung ta noi theo, e biet ap tra lai sc tac ong cua an sung, c the hien trong nhng cach thc khac nhau, qua moi v thanh. Viec ca nhan thch rieng mot v thanh nao o, phai lu y en yeu to chung nay. Noi nh the, khong co ngha la loai bo s kien mot ngi co the co long mo men rieng oi vi vai v thanh. Rieng toi, th toi co long mo men thanh Giuse, thanh Anton Padua, va hai thanh tre chan chien tai Fatima la thanh Giacinta va thanh Francisco. oi vi thanh Giuse, toi c danh d mang ten ngai. Trong tieng Bo ao Nha, Giuse uc goi la Jose. V thanh th hai ma toi thch, thanh Anton Padua, sinh tai Lisbon, Bo ao Nha va a qua i tai Padua, Italia. Ngai a c Giao Hoi cong bo la Thanh Tien S cua Tin Mng. Toi ngng mo ngai, v t tng tham sau, long nhiet thanh tong o va tinh than hang say truyen giao; tinh tham hang say nay a thoi thuc ngai en rao giang Phuc Am tai Morocco. oi vi hai thanh tre chan chien tai Fatima, toi luon cam phuc trc c tin khong lay chuyen va sc manh tinh than cua hai thanh tre nay, mac du van con th tre.

Hoi: Tha c Hong Y, au la nhng an phong thanh ma ngai cho la co tam quan trong ac biet?

ap: Nhng an phong chan phc va phong thanh hien ang c cu xet la nhieu hn con so 2000 vu, t nhieu quoc gia nhieu ai luc khac nhau. Xet ve tam quan trong pho quat cho toan the Giao Hoi, toi co the  nhac en an phong thanh cho Chan Phc giao hoang Gioan XXIII, an phong thanh cho hai thanh tre cua Fatima la Giacinta va Francisco, an phong thanh cho Juan Diego va  an phong chan phc cho Me Teresa Calcutta; vao ngay 19 thang 10 nam 2003, Me Teresa Calcutta se c phong chan phc.

Hoi: Co vai viec phong chan phc va phong thanh a gay ra nhng tranh luan. c Hong Y ngh the nao ve nhng tranh luan cong khai nay?

ap: S viec mot v thanh khong c tat ca moi ngi on nhan la dau ch cho chung ta biet rang v thanh o a song that cuoc song cua mnh, khong phai theo cach thc cua thi ai, nhng theo cach phu hp vi c Tin. Chua Giesu Kito la ang au tien a tao ra, va con tiep tuc tao ra, nhng tranh luan. V the khong phai la viec ang lay lam la, khi cuoc song cua nhng ke theo Chua oi khi gay ra nhng phan ng tranh luan nh vay; y ngha cua s kien (gay ra tranh luan) la cac v thanh theo Chua, la nhng ke khong ung theo quan iem chnh tr. Toi co le cung nen them rang vai cuoc tranh luan lien quan en v thanh nay hay v thanh khac phat sinh t s giai thch sai lam ve i song va viec lam cua v thanh o, do bi viec a cuoc song va viec lam cua v thanh o ra khoi khung canh lch s trong o v thanh a song va lam viec...

Hoi: HY ngh the nao ve nhng nguon tin noi rang Me Teresa a co nhieu th kien ve Chua Giesu trong cuoc i cua Me?

ap: Da tren nhng ho s ma Bo phong thanh a nhan c, th khong co nhng lan hien ra nay. Phai, Me Teresa co nhng am thoai noi tam, c hieu nh la mot s thong hiep vi Thien Chua; s hiep thong nay, khong c dien ta ra bang li noi, nhng c khac ghi trong tam hon Me va khuyen khch Me khiem ton vang phuc theo thanh y Chua. Noi cho cung, th s thanh thien khong da tren nhng hien tng nh the, nhng da tren viec thi hanh nhng nhan c cach lien tuc va anh hung.

Hoi: Tha c Hong Y,  c Giao Hoang Pio XII  se c phong thanh hay khong?

ap: An phong thanh cho ngai ang tien trien, nhng ho s  e chung toi nghien cu, th cha nop ve cho Bo chung toi.

Hoi: Tha c Hong Y, ngai la ngi Bo ao Nha. Con ng tu c nh c c Me Fatima e ra, co anh hng nh the nao tren i song ngai?

ap: S iep Fatima a an re sau vao trong dan chung Bo ao Nha, nhng ay cung la mot s iep co tnh cach pho quat. Me Maria yeu cau hay cau nguyen, lam viec hy sinh en toi, va mot cach ac biet lan chuoi Man Coi. ay la ieu cac v giao hoang a nhan manh en nhieu lan, ke ca c Gioan Phaolo II mi ay na. oi vi ngi cong giao Bo ao Nha, Fatima la mot iem quy chieu quan trong. Nhng lan c Me hien ra nam 1917, va s iep cua Me, a anh hng sau am tren sinh hoat ton giao, tren moi cuoc song tai at nc Bo ao Nha cua toi. Nh the, linh ao Fatima khong the nao khong anh hng sau xa tren toi. T khi toi con be, me toi a day toi song tin tng vao c Me, va ac biet tin tng vao Ba Trang (tc c Me Fatima), ang a hien ra cho ba tre chan chien; me toi a day toi yeu men c Me, khan cau c Me vi c Tin.

 

Quy v va cac ban than men, tren ay la phan I cua bai phong van HY Jose Saraiva Martins, Tong Trng Bo Phong Thanh. Trong phan I bai phong van HY Jose Saraiva Martins, ngai a  noi ve long mo men rieng cua ngai oi vi vai v thanh, ve tam quan trong quoc te cua cac thanh, ve y ngha cua viec tranh luan quanh mot v thanh, ve v sap c phong chan phc nh Me Teresa Calcutta, va ve v ang con trong giai oan lap ho s phong chan phc, nh c Co Giao Hoang Pio XII.

Sau ay chung ta hay theo doi phan II cua bai phong van nay, ve y ngha cua li tien tri ve viec Nc Nga tr lai, ve c Giao Hoang va giao trieu Roma, ve chien tranh chong Iraq.

 

Hoi: Tha c Hong Y, ngai giai thch nh the nao ve li tien oan Nuc Nga tr lai, nh ch Lucia a bao truc? Va ngai noi g ve viec tan hien Nc Nga cho Trai Tim Vo Nhiem Me Maria?

ap: Ch Lucia a  noi ve viec tr lai. Phan c Hong Y Ratzinger, khi cong bo b mat th III cho cong chung, th ngai cho biet  viec tr lai nay co the hieu nh  la viec cham dt chu thuyet duy vat cong san a tng bop nghet nhng goc re kito tai Nga.

T Tr Lai, nh  c nhac en trong nhng lan hien ra tai Fatima, khong nen c hieu theo ngha hep nh  thng c giai thch trong cac sach giao khoa hay t ien ve tu c, nhng can c hieu theo ngha rong.

Con ve viec tan hien Nc Nga cho Trai Tim Vo Nhiem cua Me Maria, th viec nay a c hoan tat bi c ng kim Giao Hoang Gioan Phaolo II cua chung ta ay, trong s hiep thong vi tat ca cac giam muc tren toan the gii hiep y vi ngai vao ngay 25 thang 3 nam 1989, ngay Le Truyen Tin. Truc o, c Pio XII va c Phaolo VI cung a lam viec tan hien nay, nhng khong co s thong hiep vi tat ca cac giam muc tren the gii. Vai thang sau o, khong ai ng trc, ngay 4 thang 10 nam 1989, bc tng Berlin b sup.

Hoi: Tha HY, lieu se co cuoc gap g gia c Alexy II Giao Chu Chnh Thong Nga, va c Giao Hoang Gioan Phaolo II tai Fatima, co le vao ngay 13 thang 5/2003, nh  c  Giam Muc Fatima a c mong cach ay vai tuan hay khong?

ap: Toi mong c co c nh vay! Nh the, o la dp may ln e giam bt nhng hieu lam va thieu thong cam a keo dai ngan nam. ay co the noi len mot bc quan trong tren con ng tien en ai ket.

Hoi: HY cung a la Tong Th Ky cua Bo Giao Duc Cong Giao. Ngay nay xem ra ang co cuoc suy giam trong viec giao duc cong giao tren toan the gii. Tng lai se nh the nao, tha HY?

ap: Co le con so cac trng hoc tren the gii b giam xuong, nhng ay la tuy theo mc o giam bt cac con cai. Tuy nhien, xet nh la nguon cam hng cho cac c cau giao duc, Giao Hoi Cong Giao van con ng hang au tren the gii. S sa sut la ni nhng gia tr cua xa hoi trong o chung ta sinh song, ch khong phai trong cong viec giao duc cong giao. Ngc lai, co le toi nen noi rang s kien cac trng cong giao tiep tuc hien dien va lam phat sinh nhieu hoa trai, gia cuoc suy sup nhng gia tr trong thi ai chung ta, la dau ch cho sc song manh cua nen giao duc cong giao. Tng lai th sao? Toi nhn ve tng lai cach lac quan, va nh the vi c Tin vao tac ong cua Chua. Nhng tng lai cung tuy thuoc vao moi ngi chung ta. c Gioan Phaolo II, trong chng  trnh muc vu cua ngai cho ngan nam th ba, a danh cho th nhat cho n goi pho quat tat ca moi ngi hay song thanh thien nh la muc tieu cua tng ngi. Neu tat ca chung ta nghiem chnh lang nghe li mi goi nen thanh nay, chung ta se gop phan thiet lap mot trat t ch thc cac gia tr va nhng hoa trai cua cong viec giao duc cong giao se tr nen hien nhien hn.

Hoi: HY xem cong viec cua mnh tai giao trieu Roma, ---- mot cong viec oi khi c xem nh la co tnh cach ban giay, --- nh the nao? HY co thch lam viec giao x hay dung thi gi e nghien cu, hay khong?

ap: Giao Hoi la mot xa hoi het sc thieng lieng, nhng lai hien dien trong lch s va can s to chc. Toi bao am vi quy v rang kha canh c cau to chc  cua Toa Thanh, c rut gon ve mc o toi thieu. ay la ieu co the gay hieu lam, neu ta phan chia mot ben la cong viec muc vu, va ben kia la cong viec ban giay, bi v cong viec phuc vu cho dan chung, --- chang han nh tai cac giao x, --- co the  la  ieu khong the c, hay t ra rat kho, neu khong co mot chut mc o to chc. Ca hai cong viec, --- viec ban giay va viec trc tiep gap g vi dan chung, --- co cung chung mot muc tieu: o la ieu thien hao thieng lieng va nhan ban cua con ngi. Ve nhng s thch cua ca nhan toi ? Toi ngh bon phan cua toi la dan than het sc mnh cho Gao Hoi va cac linh hon, tai ni nao TC ch nh cho toi. Con viec danh thi gian e hoc hoi nghien cu ?  Bat c ai khong hoc hoi them va khong co gang e c biet them, th chac chan ngi o khong the chu toan cong viec a c trao pho cho, bat luan nh mot cha s hay nh mot ngi ng au mot Bo cua Toa Thanh.

Hoi: HY ngh nh the nao ve viec cong tac vi TC?

ap: Ni TC, bat c ai en eu nhan thay ngay c tin sau xa cua ngai; nhan thay mot niem hy vong khong lam ng trc thc te, nhng lac quan, bi v tin tng vao an sung cua Chua. Chnh c bac ai khong ngng thoi thuc TC song, e hoan thanh s mang cua mnh, va khong ngh ve mnh, nhng hien than hoan toan cho Thien Chua va cho anh ch em. Trong kinh nghiem nhieu nam lam viec tai Bo giao duc cong giao, roi tai Bo Phong Thanh, toi co the lam chng rang TC quan tam theo doi tat ca moi van e c at ra.

Hoi: HY co tham d vao nhng thao luan cua Vatican lien quan en kha the  chien tranh hay khong? HY ngh g ve cuoc chien co the co oi vi Iraq?

ap: TC thng hoi y kien cua nhng cong tac vien vi ngai ve nhng van e quan trong, c trao pho cho rieng moi ngi. Nhng van e ngoai giao khong thuoc pham vi chuyen mon cua toi. Ve lap trng oi vi chien tranh, TC Gioan Phaolo II a thng noi, va noi cach ro rang rang: chien tranh luon la mot that bai cua nhan loai. Con ng duy nhat e co Hoa Bnh la qua viec oi thoai, qua viec ngoai giao. Bao lc khong the nao thay the vao ay c. Con ng thng thuyet phai thang the tren s ham doa cua vu kh. ieu nay ung khi c ap dung vao nhng hoan canh khac nhau; chang han nh hai hoan  canh ngay nay ang gay nhieu lo au la:  Iraq va Trung ong.

 

Quy v va cac ban than men,

en ay chung toi xin ket thuc bai phong van HY JOSE SARAIVA MARTINS ve nhng van e thi s lien quan en giao hoi. Hen gap lai quy v va cac ban.

 


Back to Home Page