Cac v be tren cua cac dong tu

keu goi hay tai nh hng viec huan luyen

e lam cho i song thanh hien thch hp hn

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cac v be tren cua cac dong tu keu goi hay tai nh hng viec huan luyen e lam cho i song thanh hien thch hp hn.

Bangalore, An o (UCAN 29/04/2003) - Cuoc hop ba nam mot lan cua cac v be tren cac dong tu tai An o, c bat au vi li keu goi tai nh hng cac chng trnh huan luyen, nham nhan manh nhieu en van e tam linh va giup cac tu s oi dien nhng thach thc mi.

Cha Listbert D'Souza, dong ten, chu tch Hoi ong cac dong tu tai An o  a neu len thach thc nay cho cac v be tren tham d  khoa hop.

Cha noi, "chung ta can hoi xem lieu cach lam viec muc vu va c cau cua chung ta, co con thch hp vi s vu cua giao hoi tai An o hay khong."

Trong bai dien van hom 24/04/2003, cha D' Souza a thuc giuc cac dong tu hay chu y en viec huan luyen thieng lieng nhieu hn la huan luyen ve ky nang; va hay hp tac nhieu hn na vi nhng nhom khac, nhng nhom ngi cung co vo cac gia tr nhan ban.

Khoang 480 trong so 800 v be tren  tai An o ang tham d cuoc hop sau ngay, vi chu e "Huan luyen tu s cho s vu tai An o ngay nay," c to chc tai Bangalore, nam cach 2,060 cay so ve pha nam cua New Delhi.

Cha D' Souza noi, "chng trnh huan luyen cua nhieu hoi dong co the loi thi oi vi nhu cau s vu tai An o."

Cha a ra chieu hng ao tao sai lam trong viec giao duc tai cac dong tu. Cha giai thch rang, viec ao tao cua cac dong tu hien nay tap trung vao viec truyen at ky nang, trong khi viec huan luyen lai lien quan en s bien oi cac thanh vien e thi hanh s vu. Cha noi, "s vu cua chung ta khong ch e ieu hanh cac c cau nhng la e co vo mot nep song biet nhn nhan moi ngi nh la nhng con cai cua cung Mot Cha."

Cha e ngh cac v be tren hay phat trien huan luyen trong viec  chiem ngam, giup cac thanh vien cua dong biet chien au vi tat ca moi hnh thc cua bat cong va an ap."

 V chu tch Hoi ong cac Dong Tu nhan manh en s can thiet phai lam sao e ngi Tu S  biet hp tac vi cac lc lng va cac nhom cung chia se quan iem va nguyen tac chung, va biet co vo viec hai hoa lien ton, dan chu va nhan quyen.

 

(VK)

 

 


Back to Home Page