Mot Vien Chc Toa Thanh Than Trong

Chong Lai Chu Ngha Co Lap Tinh Than

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Mot Vien Chc Toa Thanh Than Trong Chong Lai Chu Ngha "Co Lap Tinh Than".

Roma (CNS 22/04/2003) - HY Achille Silvestrini, co van cua toa thanh ve nhng van e quoc te noi, sau cuoc chien Iraq, Hoa ky ang i vao nguy c cua "chu ngha co lap tinh than". Ngai nhan nh rang, that la can thiet e thiet lap lai vai tro cua Lien Hiep quoc, ac biet trong viec khi au mot chnh sach giai tr vu kh tren toan the gii.

HY a ra nhan nh trong mot cuoc phong van vi nhat bao Cong Hoa tai Y, so phat hanh ngay 22/04/2003;  HY noi, viec TC Gioan Phaolo II chong oi cuoc chien tai Iraq, a qui tu lai c nhng ngi Kito theo cung mot lap trng trc van e cua the gii; ay la mot viec cha bao gi xay ra trc ay. HY noi, hien ang co nhng xac tn gia cac nha lanh ao cac ton giao tren toan the gii rang, chien tranh khong phai la phng thc e giai quyet cac cuoc xung ot. Chien tranh ch co the c x dung trong trng hp t ve, nhng, chac chan khong phai la mot "cuoc chien ngan nga."

 

(VK)

 

 


Back to Home Page