Cac giam Muc Italia hanh hng Thanh a

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cac giam Muc Italia hanh hng Thanh a.

Tin Gierusalem (Apic 22/04/2003) - Trong nhng ngay t  22 en 25 thang T nam 2003, mot phai oan cac giam Muc Italia i hang hng Thanh a, e noi len tnh lien i oi vi nhng ngi kito trong vung.

c Cha Giuseppe Betori, tong th ly cua Hoi ong Giam Muc Italia va len tieng giai thch  nh sau:

ay la mot cuoc hanh hng cua tnh lien i, ma Hoi ong Giam Muc Italia muon thc hien, nh la mot c ch cu the  song  gan gui va lien i vi cac tn hu;  cac tu s nam n, nhng ngi  a chu au kho v tnh trang bi tham tai Thanh a.


Back to Home Page