Tng quan hien nay gia Toa Thanh

va Nhng ngi Cong Giao Thu Cu

cua c Cha Lefevre

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tng quan hien nay gia Toa Thanh va Nhng ngi Cong Giao Thu Cu cua c Cha Lefevre.

Roma, (Apic 21/04/2003) - Cach ay gan ba nam, vao Nam Thanh 2000, c Gioan Phaolo II a bo nhiem c Hong Y Castrillon Hoyos kiem them chc vu chu tch Uy Ban c goi la Ecclesia Dei (Giao Hoi cua Thien Chua), do chnh c Gioan Phaolo II thiet lap, e oi thoai vi nhng anh ch em thu cu cua c Cha Lefevre va cung e cham soc cho nhng anh ch em nao thuoc nhom thu cu nay tuy a tr ve vi s hiep thong giao hoi, nhng van con muon duy tr nghi thc phung vu tien cong ong Vaticano II.

T  hn hai nam qua, nhng oi thoai c tiep tuc. Toa Thanh gi  thai o than trong va im lang truc nhng thanh qua a at c qua nhng lan trao oi nay. Chang han nh hoi thang Gieng nam 2002, mot quy c a c ky ket gia Toa Thanh Vatican va nhng anh ch em thu cu ngui Brazile, tai Campos. Theo quy c nay, th nhng anh ch em theo nhom duy truyen thong cua c Cha Lefevre, tr ve song trong cong oan giao hoi, va c phep duy tr nhng nghi thc tien cong ong Vaticano II.

Tiep tuc tinh than oi thoai nay, HY Castrillon Hoyos, Tong Trng bo Giao S, kiem chu tich Uy Ban Ecclesia Dei, Giao Hoi cua Chua, nh va noi tren, se dang thanh le theo nghi thc cua thanh giao hoang Pio V, vao ngay 24 thang 5 nam 2003, tai en Th c Ba Ca, Roma.

ay la lan au tien, ke t nam 1970, mot V Hong Y c hanh cong khai tai Roma mot thanh le theo nghi thc tien cong ong Vaticano II. ay la lan au tien oi vi mot hong y, nhng  lai khong phai la mot ieu mi me la lung, bi v, t nam 1984, c Gioan Phaolo II a ban ac quyen cho cac v giam muc ban quyen tai a phng, c cho phep c  hanh thanh le bang tieng Latinh, theo nghi thc cua c Thanh Giao Hoang Pio V. Nhat bao Tin Chieu, so phat hanh cho ngay 20 thang T nam 2003, a a tin ve bien co ac biet nay, va goi ay la sang kien cua Toa Thanh a tay ra on nhan cac tn hu thu cu. Nhom nhng ngi cong giao thu cu tai Italia va ra tuyen ngon thuan li nh sau:

Hay en gap g rat nhieu ieu ac biet ang ch i cua nhng ngi Cong giao thu cu, trong khuon kho cua li ch cang ngay cang tang va c canh tan oi vi phung vu truyen thong, c HY Castrillon Hoyos, se hng dan buoi oc kinh Man Coi, va se c hanh Thanh Le, theo nghi thc cu cua thi cong ong Trientino, vao ngay 24 thang 5 nam 2003, tai en Th c  Ba Ca, Roma.

Phan HY Tong Trung bo Giao S,  ngai a gi mot bc th cho cong oan thu cu tai Pisa, Italia, la cong oan c biet co nhng lien lac tot vi Cong oan Huynh e Thanh Pio X, do chnh c Cha Marcel Lefevre thanh lap, va a tr nen mot ly giao, ke t nam 1988.

Trong th, HY Hoyos bao am rang: Toa Thanh se bao ve quyen li cua cac tn hu co long mo men phung vu truyen thong, va ton trong nhng khat vong chnh ang cua ho.

T pha Cong oan Thanh Pio X, nhng v lanh ao hien nay xem ra nh co thai o het sc than trong. Trong mot cuoc noi chuyen mi ay,  ve cong viec hien nay cua Cong oan Thanh Pio X, c to chc tai Thu o Paris, ngay 30 thang 3 nam 2003, v trach nhiem Cong oan a qua quyet  rang: Roma khong con co uy tn na. Chung toi ang co cam tng nh ang ng trc ngon en ng nga t, chp t xanh sang o, roi ngc lai, t  o sang  xanh. Chung toi hy vong la ngon en nay luon luon chp xanh.

Thanh Gieng nam 2003, c Cha Fellay, ngi chu trach nhiem cong oan Pio X, a phai mot v ai dien en Vatican, e trao tan tay c HY Castrillon Hoyos mot bc th trong o c Cha  than phien la "hai ieu kien a c ong y hoi thang Gieng nam 2001, en nay cha c thc hien." Hai ieu kien tien quyet o la: moi linh muc eu co quyen c hanh thanh le bang tieng latinh theo nghi thc cu xa, va tat ca nhng bien phap chong lai nhom thu cu can c huy bo. Toa Thanh cha tra li ve hai yeu cau nay.

Tuy nhien, sau bien co thang Gieng nam 2002, tai Campos, ben Brazil --- tc viec mot cong oan thu cu tr ve vi s hiep thong giao hoi ---, th van con hy vong Cong oan Thanh Pio X se xch lai gan vi Toa Thanh hn.

 

(ang The Dung)


Back to Home Page