Nhat Bao Quan Sat Vien Roma

Keu Goi Tnh Lien i Vi Tre Em Iraq

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhat Bao Quan Sat Vien Roma Keu Goi Tnh Lien i Vi Tre Em Iraq.

Vatican (Zenit 15/04/2003) - Nhat bao "Quan Sat Vien Roma" keu goi cho "Tnh lien i vi tre em ang au kho" tai Iraq.

Bai tng trnh ang tren trang au cua nhat bao,vi ta e: "Tre em - thanh phan chnh ang b nhiem trung va benh tat";  bai bao con cho biet them rang "tnh trang nguy ngap ve sc khoe va nc uong, tai mien Nam Iraq ang gia tang."

Trch li cua To chc Quoc Te Nhi ong (UNICEF), bai bao giai thch rang, "vi thi gian troi qua, t le tre em suy dinh dng ang gia tang mot cach nhanh chong."

  T Quan sat vien Roma con cho biet, to chc y te the gii a tng trnh cn dch benh si ang lan truyen gia nhng tre em tai thanh pho Kanbanka, 20 cay so t Sulaimanyia.

To chc Y te the gii hien ang co gang thc hien chng trnh en tng nha chch thuoc nga tai ay.

 

(VK)


Back to Home Page