c Tong Giam Muc Rylko Noi

Tng Lai Tuy Thuoc Vao Viec

Cham Soc Muc Vu cho Gii Tre

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

c Tong Giam Muc Rylko Noi: Tng Lai Tuy Thuoc Vao Viec Cham Soc Muc Vu cho Gii Tre.

Vatican (Zenit 13/04/2003) - Nhu cau cap thiet nhat cua giao hoi  trong lanh vc cham soc muc vu gii tre la "viec huan luyen thng xuyen cac nhan vien ac trach muc vu va cac chng trnh co tnh sang tao." TGM Stanislaw Rylko, Tong Th Ky Hoi ong Toa Thanh ve Giao Dan, a bieu lo xac tn nay khi oc bai dien van tai Hoi ngh quoc te ve ngay Gii tre the gii, c to chc  tai Roma.

Hoi ong Toa Thanh ve Giao Dan  a to chc  Hoi Ngh nay, e suy t ve ngay Gii Tre The Gii a c to chc tai Toronto dao nam 2002, va ve ngay Gii Tre  se c to chc tai KOELN, c  quoc, vao nam 2005.

Hoi ngh a  ket thuc hom chua nhat (13/04/2003), va a thu hut khoang 230 v giam oc cac chng trnh muc vu gii tre en t 80 quoc gia tren the gii va ai dien cho  gan 50 phong trao, hoi oan va cong oan.

TGM Rylko noi rang "viec cham soc muc vu gii tre khong cho phep  mot s tam ngh trong viec  lam chng  cho Chua Kito."

TGM Rylko iem ra rang, tat ca chng trnh cham soc muc vu, e chuan b  cho ngay Gii tre the gi tai KOELN,  phai lu y en "cho ng th nhat  cua an sung, bi v viec rao giang phuc am va  viec cham soc muc vu, ca hai la cong viec cua an sung,  va ong thi lu y en cho ng th nhat cua s thanh thien, bi v  viec eo uoi s thanh thien cung la mot u tien trong viec cham soc muc vu gii tre."

TGM noi them rang, chng trnh cung phai xet en "s u tien cua i song b tch --- tai kham pha B tch Thanh the va b tch Hoa giai --- va xet en tnh cach th nhat cua con ng tu c hiep thong --- khong phai la s phan khang nhng la s hop tac va  phan  phoi gia cac thc the giao hoi.

 

(VK)


Back to Home Page