HY Mahony Yeu Cau Tong Thong Bush

Hay Cap Quoc Tch Cho

Tat Ca Quan Nhan Hoa Ky Cha Co Quoc Tch

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

HY Mahony Yeu Cau Tong Thong Bush Hay Cap Quoc Tch Cho Tat Ca Quan Nhan Hoa Ky Cha Co Quoc Tch.

Los Angeles, Hoa ky (CNS 8/04/2003) - Nhieu gi sau khi c hanh thanh le an tang cho mot quan nhan ngi Guatemala, b thiet mang trong cuoc chien tai Iraq, mot ngi a c cap quoc tch Hoa ky sau khi a b thiet mang, HY Roger Mahony keu goi tong thong Hoa ky hay cap quoc tch cho tat ca nhng ngi cha phai la cong dan My ang phuc vu trong quan oi, ch khong phai ch cap sau khi ho a b thiet mang.

HY a gi th  en tong thong Bush sau khi chu te thanh le an tang cho anh Lance Jose Guitierrez, mot trong nhng quan nhan t nan au tien cua cuoc chien Iraq trong mot tran anh tai Umm Quasr hom 21/03/2003.

Anh Gutierrez, 22 tuoi, en Hoa ky cach bat hp phap, khi con nho sau khi cha me anh qua i luc anh mi 10 tuoi.

Sau nay anh nhan c giay t hp le thng tru va gia nhap Thuy quan Luc chien Hoa ky. Tong thong Bush a cap quoc tch cho anh Gutierrez va anh Jose Angel Garibay, mot ngi Me-hi-co khac, vao ngay 21/04/2003;  ca hai cung thiet mang tai Iraq trong cung mot tuan le.

 

(VK)


Back to Home Page