Giao hoi Cong giao tai Croat chuan b

on tiep TC en vieng tham

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giao hoi Cong giao tai Croat chuan b chuyen vieng tham cua TC tai ay.

Tin Zagreb (1/04/2003) - Hoi ong Giam Muc Croat hop nhau trong tuan nay, e chuan b cho chuyen vieng tham cua TC tai Croat vao ngay mung 5 en mung 9  thang 6 nam 2003. ay se la chuyen tham quoc te lan th 100, ke t  khi len ke v Thanh Phero tai ngai toa Roma.

Trong chuyen vieng tham Croat lan nay, TC se phong chan phc cho n tu  Maria cua Chua Giesu chu ong inh (1892-1966),  ma ten toc gia nh  la Maria Petkovic.

Hoi ong Giam Muc Croat cung hoc hoi ve Vai Tro cua Giao Dan Trong Giao Hoi tai Croat, va chuan b cho  Ngay cua Ngi Cong Giao tai Trung Au.

Nhng chu e va noi tren c ban en trong Th Muc Vu, co ta e la c Goi Nen Thanh, khuyen khch Giao Hoi tai Croat, hay hoat ong muc vu hang say hn, trong vien tng hng en s  thanh thien.

Croat a tuyen bo oc lap khoi Lien Bang Yougoslavi vao nam 1991. Theo cuoc kiem tra dan so nam 2001, th co 80% trong tong so 5 trieu dan la ngi Cong Giao.

 


Back to Home Page