Than Hoc Gia Phu Giao Hoang

c mong Giao Hoi tr thanh

phng the xay dng Hoa Bnh

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Than Hoc Gia Phu Giao Hoang c mong Giao Hoi tr thanh phng the xay dng Hoa Bnh.

Tin Vatican (Zenit 30/03/2003) - Giao Hoi co bon phan tr thanh phng the xay dng s hiep nhat va hoa bnh gia cac dan toc.

o la noi dung chnh cua bai Suy Niem Mua Chay,  do linh muc Ra-ni-e-ro Can-ta-la-messa, than hoc gia phu giao hoang,  trnh bay trc s hien dien  cua c Thanh Cha va giao trieu Roma, tai Nha Nguyen  Me ang Cu Chuoc, trong noi thanh Vatican, vao moi th  Sau Mua Chay.

Cha Ra-ni-e-ro Can-ta-la-mes-sa giai thch them nh sau: Viec khong the thay oi tam thc ly luan cua con ngi, cung nh  viec khong the lam cho nhng ly le cua Hoa Bnh c chien thang trong the gii nay, (viec khong the nay)  lam cho chung ta cam thay nhu cau khan thiet  phai lam cho Giao Hoi c chieu sang nh la dau ch tien tri cho s hiep nhat va hoa bnh trong the gii ay chia re nay.

X dung ngon ng  cua lanh vc  y khoa, Cha Can-ta-la-mes-sa noi them rang: Viec tac nghen  cac ong mach  --- do nhng cuc mau bam hay  cuc m trong cac mach mau --- la mot nguy hiem gay chet ngi;  va neu nhng cuc  mau hay cuc m nay khong c lam tieu tan kp thi, th chung  se can tr mau lu thong va co the gay ra chng  te liet, va gay thiet hai tram trong cho c the. Cung the, Nhiem The cua Chua Kito la Giao hoi, cung co the gap nguy hiem tng t.

Tren bnh dien thieng lieng, Nhiem The cua Chua Kito, tc Giao Hoi, cung b nhng chng tac nghen mach mau; o la nhng can tr cho s hiep thong,  nhng can tr cua s  khong tha th, cua s chua cay, s khinh th, nong gian, va ac tam. Neu chung ta muon duy tr s hiep nhat cua Chua Thanh Than, nh  qua moi day hoa bnh, th ieu can thiet la phai nh ky kiem iem i song, e tranh nhng nguy hiem tren. Trong Nhiem The cua Chua Kito, dau ch ro rang cho biet  chi the  nay co  Chua Thanh Than hien dien hay khong,  la long yeu men s hiep nhat, ch khong phai la viec noi cac tieng la hay viec lam cac dau la.

 


Back to Home Page