Cac Nha Lanh ao Cac Ton Giao

Keu Goi Hoa Bnh Tai Trung ong

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cac Nha Lanh ao Cac Ton Giao Keu Goi Hoa Bnh Tai Trung ong.

London (Zenit 25/03/2003) - Cac nha lanh ao Kito giao, Do thai giao va Hoi giao tai Anh quoc ang nhan manh en tnh lien i gia nhng cong oan theo niem tin ton giao khac nhau,  trong thi chien tranh hien nay.

Ho noi trong mot thong bao chung rang, "gia  nhng bat on va soi ong, chung toi  tin rang that la quan trong e chong lai bat c co gang  nao nham chia re chung ta."

Thong bao c a ra hom th sau ngay 21 thang 3 nam 2003, c ky bi c TGM Rowan Williams, tong giam muc Canterbury cua Anh giao, c HY Cormac Murphy-O'Connor, tong giam muc Westminster, cua Cong Giao, va giao s Zaki Badawi, chu tch hoi ong cac en th hoi giao tai Anh quoc.

Thong bao nhn nhan ng loi chnh tr cua Anh quoc dan than "xay dng mot xa hoi trong o cac cong oan co niem tin khac nhau, co the song song phat trien  trong  hoa ong va  ton trong lan nhau". "Chung toi thuc giuc tat ca cac cong oan hay duy tr s dan than cua ho thc hien  muc tieu nay, tai thi iem ay cang thang hien nay."

Trong mot no lc e xac nhan nen tang ton giao va chia se nhng gia tr chung, ho tuyen bo rang, chien tranh tai Iraq "khong phai la cuoc xung ot ton giao cung khong phai la cuoc xung ot gia cac ton giao." Ho noi, "Chung toi hoan toan t choi bat c co gang nao nham trnh bay  cuoc chien cach sai lam theo y ngha xung ot nay."

Them vao o, thong bao cung ho  hao cac nha lanh ao chnh tr va quan s hay ton trong quy c Geneva va nhng nguyen tac ve cach hanh x trong chien tranh, va nhan manh s quan trong cua cau nguyen e co mot nen hoa bnh ben vng tai Trung ong.

Trong khi o, Hoi ong giam muc Canada a a ra mot thong bao ve cuoc xung ot Iraq. Cac v giam muc cau nguyen cho "cuoc chien mi nay sm ket thuc, va ngi dan vo toi thoat c nhng hau qua kinh khung cua no."

Hoi ong giam muc Canada cung ung ho  Chnh Phu Canada ve viec khong tham gia vao xung ot hien nay, va khen ngi vai tro cua Chnh phu  trong "moi no lc the hien tnh lien i quoc te va hoa bnh trong the gii."

 

(VK)

 


Back to Home Page