TC Gioan Phaolo II Noi

Xa Hoi c Li  ch

nh Nhng Cuoc Hon Nhan Chung Thuy

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

TC Gioan Phaolo II Noi Xa Hoi c Li  ch  nh Nhng Cuoc Hon Nhan Chung Thuy.

Vatican (CNS 18/02/2003) - TC Gioan Phaolo II noi, nhng cuoc ket hon chung thuy, mot v mot chong, khong ch la nhng dau hieu b tch cua tnh yeu Chua Giesu, nhng con la cach thc tot nhat e giao duc con cai va e cham dt viec truyen nhiem benh AIDS (SIDA).

Trong mot s iep rieng hom 15/02/2003 cho cac giam muc en t Guinea, Liberia, Gambia va Sierra Leone, TC a lam noi bat nhng thach thc do bi benh AIDS (SIDA), bi s phan re cua gia nh, s ngheo kho, oi thoai lien ton va xung ot dan s.

Cac v giam muc t cac quoc gia Phi Chau noi tren, en Roma vieng Toa Thanh theo luat nh 5 nam mot lan, e tng trnh len TC ve tnh trang cua cac giao phan cua cac ngai.

 


Back to Home Page