Cac nha lanh ao cac ton giao tai Phap

keu goi bnh tnh e tranh chien tranh ton giao

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cac nha lanh ao cac ton giao tai Phap keu goi bnh tnh e tranh "chien tranh ton giao."

Paris (Zenit 23/03/2003) - Hom th bay (22/03/2003), cac nha lanh ao cac ton giao tai Phap a yeu cau cac tn hu cua ho hay bnh tnh, v lo s rang cuoc xung ot tai Iraq co the khi ong mot cuoc "chien tranh ton giao."

HY Jean-Marie Lusgiger, Tong giam muc Paris, V ai Rabbi Do Thai giao  tai Phap Joseph Sitruch,  va giao s Dalil Boubaker cua en th Hoi giao tai Paris, a khuyen cac tn hu cua ho hay  gi s bnh tnh v s rang cuoc xung ot co  the kch ong chien tranh ton giao.

Ba nha lanh ao ton giao noi rang, "chung ta phai duy tr  truyen thong cua s dung th va ton trong lan nhau. Trong mot hoan canh cang thang quoc te, that la viec khong can thiet, e o vao mot bau kh xa hoi xau hn na."

Li yeu cau cua cac ngai la hay tm cach e ngan nga viec  lap lai cac cuoc tan cong va bieu tnh, nh a xay ra  dao nam 2002, tai thi iem cao o cua cuoc xung ot gia Israel va Palestine,  nham chong lai cong oan Do Thai tai Phap, mot cuoc bieu tnh  a quy tu  con so len en 700,000 ngi.

 

(VK)

 


Back to Home Page